Abstracts til posters og frie foredrag

Opdateret orientering om Posterpræsentation til årsmødet og mulighed for frie foredrag

Det er nu muligt at indsende abstracts til posters (herunder forskningstræningsopgaver i abstractform) til årsmødet d. 11.-12. oktober 2021 og dermed få chancen for at præsentere sin forskning på DASAMS årsmøde.  En poster på årsmødet giver mulighed for at dele sine resultater med interesserede fra hele landet samtidig med at man kan booste sit CV. Der vil igen blive uddelt en pris for bedste præsentation.

Alle abstracts, som følger nedenstående format, bliver inkluderet i en abstractbog. Alle, der har indsendt et abstract har desuden mulighed for at ophænge en poster. Alle abstracts bliver fagligt vurderet og enkelte vil blive tilbudt en kort mundtlig præsentation (3 min + 2 min spørgsmål) i en poster walk. Du vil blive kontaktet om dette fra planlægningsgruppen, såfremt det vurderes relevant.

Praktiske oplysninger vedrørende abstracts

Indhold: Skal have relevans inden for emnet ”samfundsmedicin”. Dette skal forstås i bred forstand. Både præ- og postgraduat arbejde er meget velkomment. Der er også plads til mindre videnskabelige projekter, som fx. uddannelses- og udviklingsprojekter.

Opbygning: Abstractet skal bygges op efter overskrifter sv.t. IMRaD Dvs. Introduktion, materiale/metode, resultater og diskussion (inkl. konklusion).

Sprog
: Dansk eller engelsk

Format: Indsendes i word-format, times new roman, skriftstørrelse 12, linjeafstand 1,5, maksimalt 400 ord (overskrifter eksklusive). Overskrifter angives fed skrift. Titelen må højst indeholde 30 ord, ingen forkortelser. Desuden kan der inkluderes max 1 tabel eller 1 figur.

Forfattere: Der angives forbogstav i fornavn efterfulgt af efternavn. Alle forfattere nævnes. Ingen titler nævnes. Institution: Afdeling og institution for hver forfatter angives. Ved flere forskellige benævnes 1., 2., 3. mv. som sættes i parentes efter efternavn. F.eks T Ovesen (1)

Praktiske oplysninger vedr. posters

Opbygning: IMRaD. Dvs. Introduktion, materiale/metode, resultater og diskussion (inkl. konklusion). Husk også at anføre forfattere og tilknytningssted.

Størrelse: Posteren skal holdes inden for målene 90 cm x 110 cm (bredde x højde) af hensyn til pladsforhold

Faglig bedømmelse og mundtlig præsentation

Faglig bedømmelse af abstracts: Medlemmer af forskningsudvalget + medlemmer af Hindsgavludvalget bedømmer alle abstracts. Hvert abstract bedømmes af 2 personer. Afhængig af antallet af indsendte bidrag, udvælges ca. 12 abstracts til mundtlig præsentation.

Mundtlig præsentation: enkelte vil, efter faglig vurdering, blive tilbudt at holde et mundtligt oplæg af 3 min.s varighed efterfulgt af 2 min.s spørgsmål. Oplægget holdes med udgangspunkt i posteren.

Indsendes senest 6. september 2021

Indsend til sekretariat@dasams.dk

Nærmere besked om de praktiske omstændigheder vedr. præsentation på årsmødet fremkommer senere.

Vi ser frem til at modtage jeres bidrag.

De bedste hilsener
Hindsgavludvalget