Årsmødeprogram 2021

Tema – Coronapandemien – samfundsmedicinske erfaringer
Mandag d. 11. oktober

09.00 – 10.00 Ankomst, registrering og morgenmad

10.00 - 10.15 Velkomst og introduktion til årsmødet
Formand for DASAMS Dorthe Goldschmidt/ Marianne Jespersen, Hindsgavludvalget
Dagens ordstyrer: Marianne Jespersen

WHO’s arbejde med Covid

10:15- 11:15 Keynote speaker/ hovedtaler: Dr. Dorit Nitzan,
Director- Regional Emergency, WHO Europe
An overview of the development of the pandemic and the current situation in Europe.

11:15 – 12:00 Epidemidetektiv for WHO: Thea Kølsen Fischer, professor forskningschef Nordsjællands Hospital. Hvad har WHO- komiteen fundet ud af – og hvad ved vi nu ?

12:00 – 13:00 Frokost

Myndighedernes arbejde med Covid

13:00 – 13.30 Statens Serum Institut v. Tyra Krause, faglig direktør
Epidemiens forløb i Danmark. Indvundet viden og erfaringer, overvågning mv.

13:30 – 14.00 Sundhedsstyrelsen v. Maria Glavind og Ane Orth
Forløb og indvundne erfaringer, vurderinger, kommunikation, samarbejde


14:00 - 14.30 Styrelsen for Patientssikkerhed v. Bente Møller, overlæge enhedschef
Forløb, aktiviteter og indvundne erfaringer - vurderinger, kommunikation, samarbejde

14.30 – 15.00 Spørgsmål og paneldebat

15.00 – 15.30 Kaffepause

15.30 – 16.45 Postersession
Se hjemmesiden vedr. abstracts og praktisk info om postersession, kåring af bedste poster mv.

17.00-18.00 YSAM-møde, Se særskilt indbydelse fra YSAM.

Aften program ( coronavenligt !)

19.00 - 20.00 Bobler og sang i det fri ( ikke ved bådebroen)

20.00 - 22.30 Festmiddag med kåring af bedste poster mv.

22.30 – 00.01 Musik – dans eller alternativt program

Tirsdag d. 12. oktober
Socialmedicinske erfaringer og problemstillinger ift. Covid

08.00-09.00 Morgenmad

09.00 – 9.10 Introduktion til dagen v. ordstyrer: Bente Møller

09.10 – 10.10 Patienter med senfølger af covid – vanskeligheder og forløb:
Lisa Gregersen Østergaard, seniorforsker Defactum og Berit Schiøttz- Christensen professor, senfølgeklinikken Region Midtjylland

10.10 – 10.40 Sundhedskompetence og covid-19 : Anne Mette Hvass, hoveuddannelseslæge Region Midtjylland

10.40 – 11.00 Kaffepause

11.00 – 11.45 Erfaringer fra et udsat boligområde under Covid-19 - inddragelse af socialt sårbare grupper: Catharina Thiel Sandholdt. Post.doc.Phd Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU, afd. for Social Medicin

11.45 – 12.00 Erfaringer fra socialmedicinske afdelinger: Ann Lyngberg, ledende overlæge arbejds- og socialmedicinsk afdeling. Holbæk

12.00 – 13.00 Frokost

13.00 - 14.30 Debat om specialet v. DASAM’s bestyrelse

14.30 – 16.00 Generalforsamling i DASAMS
Kun for medlemmer. Se særskilt indbydelse.