Abstracts til posters og frie foredrag

Abstracts og Posters – Årsmøde maj 2022

Frist for indsendelse af abstracts senest 21. april 2022.

Det er nu muligt at indsende abstracts (herunder forskningstræningsopgaver i abstractform) til årsmødet d. 19.-20.maj 2022.

Alle abstracts, som følger nedenstående format, bliver inkluderet i en abstractbog.  Accepteret abstracts giver samtidig mulighed for at ophænge en poster og præsentere sin forskning for alle på DASAMS årsmøde. Der vil igen blive uddelt en pris for bedste posterpræsentation.

Efter en faglig vurdering af de indsendte abstracts, vil enkelte blive tilbudt en kort mundtlig præsentation (se detaljer længere nede).

Praktiske oplysninger vedrørende abstracts

Indhold: Skal have relevans inden for emnet ”samfundsmedicin”. Dette skal forstås i bred forstand. Både præ- og postgraduat arbejde er meget velkomment. Der er også plads til mindre videnskabelige projekter, som fx. uddannelses- og udviklingsprojekter.

Opbygning: Abstractet skal bygges op efter overskrifter sv.t. IMRaD Dvs. Introduktion, materiale/metode, resultater og diskussion (inkl. konklusion).

Sprog
: Dansk eller engelsk

Format: Indsendes i word-format, times new roman, skriftstørrelse 12, linjeafstand 1,5, maksimalt 400 ord (overskrifter eksklusive). Overskrifter angives fed skrift. Titlen må højst indeholde 30 ord, ingen forkortelser. Desuden kan der inkluderes max 1 tabel eller 1 figur.

Forfattere: Der angives forbogstav i fornavn efterfulgt af efternavn. Alle forfattere nævnes. Ingen titler nævnes. Institution: Afdeling og institution for hver forfatter angives. Ved flere forskellige benævnes 1., 2., 3. mv. som sættes i parentes efter efternavn. F.eks T Ovesen (1)

Praktiske oplysninger vedr. posters

Opbygning: IMRaD. Dvs. Introduktion, materiale/metode, resultater og diskussion (inkl. konklusion). Husk også at anføre forfattere og tilknytningssted.

Størrelse: Posteren skal holdes inden for målene 90 cm x 110 cm (bredde x højde) af hensyn til pladsforhold

Bedømmelse af abstracts og udvælgelse til mundtlig præsentation.

Faglig bedømmelse af abstracts: Medlemmer af forskningsudvalget + medlemmer af Hindsgavludvalget bedømmer alle abstracts. Hvert abstract bedømmes af minimum 2 personer. Afhængig af antallet af indsendte bidrag, udvælges et antal abstracts til mundtlig præsentation.

Den faglige bedømmelse, der danner grundlag for prisen, tager udgangspunkt i en modificeret udgave af følgende kriterier: https://www.bu.edu/bucld/abstracts/guidelines/

Mundtlig præsentation: enkelte vil, efter faglig vurdering, blive tilbudt at holde et mundtligt oplæg af 3 minutters varighed efterfulgt af 2 minutters spørgsmål. Oplægget holdes med udgangspunkt i posteren.

Indsendes senest 21. april 2022.

Indsend til sekretariat@dasams.dk

Vi arbejder fortsat på at fastlægge det endelige format for poster session. Du får nærmere besked om, hvad du kan forvente, når vi når nærmere årsmødet. 

Vi ser frem til at modtage dit bidrag.

De bedste hilsener
Hindsgavludvalget