Friplads til årsmødet

Ansøgning om fripladser til Hindsgavl

Det er muligt at ansøge om fripladser til DASAMS årsmøde 2023 på Hindsgavl.

For at du kan ansøge om en friplads, er det en forudsætning, at:

  • Du er medlem af DASAMS
  • Du har ansøgt din arbejdsgiver om at deltage, men har fået afslag på at få deltagelsen betalt (dokumentation skal medsendes ansøgning) eller
  • Du aktuelt ikke har en arbejdsgiver
  • Du sender en motiveret ansøgning, hvor det fremgår, hvorfor du gerne vil deltage på årsmødet

Bestyrelsen har besluttet at tildele et antal fripladser til årets Hindsgavl møde, og ansøgninger vil blive prioriteret efter følgende kriterier i nævnte rækkefølge:

  • Ansøgere med tillidshverv for DASAMS (fx medlem af udvalg mv)
  • Ansøgere, som planlægger at fremvise poster eller lign. på årsmødet
  • Ansøgere, der er i klinisk ansættelse som en del af en hoveduddannelsesstilling
  • Ansøgere i uklassificerede samfundsmedicinske stillinger
  • Andet: Ansøgere, som ikke opfylder ovennævnte kriterier, men for hvem særlige omstændigheder gælder. Der skal i ansøgningen redegøres for disse.

Ansøgningen sendes senest 28. april 2023 til friplads@dasams.dk 

Friplads inkluderer ikke transport.

Download skemaet, udfyld det og gem det sådan at dit navn indgår i filnavnet og indsend det derefter senest 28. april 2023 som vedhæftet fil til friplads@dasams.dk 

Ansøgningsskema om friplads på DASAMS årsmøde