Friplads på årsmødet

Ansøgning om fripladser til Hindsgavl

Det er muligt at ansøge om fripladser til DASAMS årsmøde 2020 på Hindsgavl. For at du kan ansøge om en friplads, er det en forudsætning, at:

  • Du er medlem af DASAMS
  • Du har ansøgt din arbejdsgiver om at deltage, men har fået afslag på at få deltagelsen betalt (dokumentation skal medsendes ansøgning) eller
  • Du aktuelt ikke har en arbejdsgiver
  • Du sender en motiveret ansøgning, hvor det fremgår, hvorfor du gerne vil deltage på årsmødet

Bestyrelsen har besluttet at tildele op til otte fripladser til årets Hindsgavl møde, og ansøgninger vil blive prioriteret efter følgende kriterier i nævnte rækkefølge:

  • Ansøgere med tillidshverv for DASAMS (fx medlem af udvalg mv)
  • Ansøgere, som planlægger at fremvise poster eller lign. på årsmødet
  • Ansøgere, der er i klinisk ansættelse som en del af en hoveduddannelsesstilling
  • Ansøgere i uklassificerede samfundsmedicinske stillinger
  • Andet: Ansøgere, som ikke opfylder ovennævnte kriterier, men for hvem særlige omstændigheder gælder. Der skal i ansøgningen redegøres for disse.

Ansøgning om friplads skal sendes til formand for DASAMS Dorthe Goldschmidt på formand@dasams.dk senest den 23. marts 2020. 

Friplads inkluderer ikke transport.