Posters og frie foredrag

Det er nu muligt at indsende abstracts til posters (herunder forskningstræningsopgaver i abstractform) til årsmødet og dermed få chancen for at præsentere sin forskning på DASAMS årsmøde.  En poster på årsmødet giver mulighed for at dele sine resultater med interesserede fra hele landet samtidig med, at man kan booste sit CV. Der vil igen blive uddelt en pris for bedste poster.

Enkelte bidrag kan være egnede som kort foredrag i plenum. Du vil blive kontaktet af planlægningsgruppen, såfremt det vurderes relevant. Du må også gerne selv foreslå at præsentere i et kort foredrag.

Praktiske oplysninger vedr. posters

Indhold: Skal have relevans inden for emnet ”samfundsmedicin”. Dette skal forstås i bred forstand. Både præ- og postgraduat arbejde er meget velkomment. Der er også plads til mindre videnskabelige projekter som fx. uddannelses- og udviklingsprojekter.

Opbygning: IMRaD. Dvs. Introduktion, materiale/metode, resultater og diskussion (inkl. konklusion). Husk også at anføre forfattere og tilknytningssted.

Sprog: Dansk eller engelsk

Størrelse: Posteren skal holdes inden for målene 90 cm x 110 cm (bredde x højde) af hensyn til pladsforhold

Forbered: Maximalt 5 minutters mundtlig præsentation af dit projekt/poster.

Praktiske oplysninger vedrørende abstracts

  • Indsendes senest 6.april 2020
  • Opbygning: IMRaD (som Posteren)
  • Format: Indsendes i word-format, skriftstørrelse 12, linjeafstand 1,5, maksimalt 400 ord
  • Fremsendes til: postersession.hindsgavl@gmail.com
  • OBS  i emnefeltet skrives: ”Abstract til DASAMS årsmøde 2020” samt titel og navn

Nærmere besked om de praktiske omstændigheder vedr. præsentation på årsmødet udsendes senere.

Vi ser frem til at modtage jeres bidrag.

De bedste hilsener
Hindsgavludvalget  

Hent siden som PDF fil