DASAMS

National uddannelsesdag

Kvaliteten af den uddannelse, der tilbydes på den enkelte afdeling, afhænger blandt andet af hvor godt de personer, der skal give uddannelse er klædt på til opgaven. Faculty Development (FD) handler om uddannelse af uddannelsesgivere. På denne temadag skal vi se nærmere på, hvordan UAO og UKYL i samarbejde med afdelingsledelsen kan optimere og systematisere kompetenceudvikling af hovedvejledere, daglige vejledere/supervisorer herunder vejledere med ikke-lægelig baggrund i samarbejde med de selvsamme grupper. Dagen vil veksle mellem bl.a. oplæg, grupperefleksion og plenumdrøftelser.