DASAMS

Heldagsmøde med Forskningsudvalget

I Forskningsudvalget arbejder vi for at skabe et frugtbart og stimulerende samfundsmedicinsk forskningsmiljø på tværs af regioner og administrativ medicin/socialmedicin. Vi afholder derfor årlige møder, hvor alle forskningsinteresserede læger inden for specialet kan deltage.

På mødet diskuterer vi alt fra projektideer til konkrete problemstillinger i allerede opstartede projekter. Der er også mulighed for at diskutere mere overordnede metodemæssige problemstillinger afhængig af mødedeltagernes ønsker. På møderne er der også fokus på networking, så du kan få ideer til projekter, samarbejdspartnere og kohorter, som passer til dit projekt – eller få ideer til nye projekter inden for dit interesseområde.

I Forskningsudvalget arbejder vi for at skabe et frugtbart og stimulerende samfundsmedicinsk forskningsmiljø på tværs af regioner og administrativ medicin/socialmedicin. Vi afholder derfor årlige møder, hvor alle forskningsinteresserede læger inden for specialet kan deltage.

På mødet diskuterer vi alt fra projektideer til konkrete problemstillinger i allerede opstartede projekter. Der er også mulighed for at diskutere mere overordnede metodemæssige problemstillinger afhængig af mødedeltagernes ønsker. På møderne er der også fokus på networking, så du kan få ideer til projekter, samarbejdspartnere og kohorter, som passer til dit projekt – eller få ideer til nye projekter inden for dit interesseområde.

Møderne afholdes i uge 3 på skift mellem de enkelte afdelinger i hele Danmark, næste gang d. 21. januar fra kl 10-15. Endeligt program og sted følger. Der vil være mulighed for kort at præsentere eget projekt, komme med et spørgsmål til drøftelse i en mindre gruppe eller foreslå emner til fælles drøftelse på dagen.

Der er et begrænset deltagerantal og hurtig tilmelding er derfor en fordel, hvis du vil sikre dig en plads. Hvis du har et ønske om at holde oplæg på mødet, kan du skrive til os på nedenstående mail, og vi vil så udvælge oplæg forud for selve dagen.

Du kan tilmelde dig ved at sende en mail til sekretær Allis Ditlefsen (aldi@rn.dk). Ved tilmelding anføres stilling, ansættelsessted, forskningserfaring, evt. igangværende forskningsprojekter, din baggrund for at deltage i dagen samt forslag til oplæg og emner til drøftelse

Tilmeldingsfrist: 1. december 2020

Vi glæder os til at høre fra dig!

På Forskningsudvalgets vegne

Kirsten Fonager, Klinisk Professor, Ph.D
Socialmedicinsk Enhed
Aalborg Universitetshospital


Tilmelding:
Tilmelding skal ske senest den 1. december 2020 ved at udfylde denne formular