DASAMS

Heldagsmøde med Forskningsudvalget

I Forskningsudvalget arbejder vi for at skabe et frugtbart og stimulerende samfundsmedicinsk forskningsmiljø på tværs af regioner og administrativ medicin/socialmedicin. Vi afholder derfor årlige møder, hvor alle forskningsinteresserede læger inden for specialet kan deltage.

På mødet diskuterer vi alt fra projektideer til konkrete problemstillinger i allerede opstartede projekter. Der er også mulighed for at diskutere mere overordnede metodemæssige problemstillinger afhængig af mødedeltagernes ønsker. På møderne er der også fokus på networking, så du kan få ideer til projekter, samarbejdspartnere og kohorter, som passer til dit projekt – eller få ideer til nye projekter inden for dit interesseområde.

Dette arrangement blev afholdt den 21 januar 2021

Program for dagen:

9.00 – 9.50:    

Velkomst og gensidig præsentation og orientering om igangværende forskning

10.00 – 11.00:

Oplæg om social ulighed ved Afdeling for Socialmedicin, Københavns Universitet

Oplæg om søsikkerhed, men især med fokus på, hvordan vi som samfundsmedicinere kan forene forskning, aktion og offentlig fremtoning med bevaring af fagligheden ved professor Jens Lauritsen Syddansk Universitet

Oplæg om interventionsprojekt i almen praksis, som sigter mod at forbedre det fysiske helbred hos svært psykisk syge ved reservelæge Frederik Handberg Juul Martiny

11.10 – 11.50:

Gruppedrøftelser med udgangspunkt i oplæggene

12.00 – 12.30:

Opsamling og drøftelse af hvorledes den samfundsmedicinske forskning kan styrkes.
Mulighed for at lave aftaler om støtte og rådgivning af selskabets seniore kræfter.