Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram

Klinisk Kvalitetskonference 2022

Call for abstracts er åben - deadline for indsendelse er den 15. september 2022

Ni udvalgte bidrag får mulighed for at præsentere deres forskning i én af 3 parallel sessioner på konferencens 2. dag. Blandt de øvrige bidrag vil der blive mulighed for at præsentere resultaterne som poster.

Forskning skal være relevant for sygdomsområder repræsenteret ved de kliniske kvalitetsdatabaser. Forskning publiceret indenfor de sidste 6 måneder accepteres.

Kriterierne for udvælgelse er originalitet, videnskabelig kvalitet og relevans.

Der kan forventes svar d. 10. oktober 2022.

Guidelines for abstract
Abstractet må maximalt være på 600 ord ekskl. titel og forfatter, men inkl. eventuelle referencer. Der må medsendes én figur eller tabel, som supplement til abstractet. Abstract må gerne være på dansk eller engelsk.

Abstract formularen skal udfyldes og sendes til abstract@rkkp.dk senest d. 15. september 2022.

Abstract fra internationale kongresser må genbruges.

Guidelines for mundtlig præsentation
Det forventes, at oplægsholderen giver 10 minutters præsentation af sin forskning. Efterfølgende vil tilhørerne have mulighed for at stille uddybende spørgsmål til oplægsholderen. Præsentationen må gerne være på engelsk, hvis det foretrækkes. Præsentation skal fremsendes på mail senest 27. november 2022. Efter konferencen vil præsentation bliver lagt på hjemmesiden.

Dette arrangement blev afholdt den 29 november 2022

https://www.rkkp.dk/arrangementer/kommende/kvalitetskonference-2022/