DASAMS

Kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet

Foreløbig dato for kursus: 20. – 22. september 2021
Sted: Psykiatrien, Region Nordjylland, Mølleparken 10, 9000 Ålborg
Delkursusleder: Jan Nørholm Mainz
Email: jan.mainz@rn.dk

Dette arrangement blev afholdt den 20 september 2021