Dansk Samfundsmedicinsk Selskab

National Uddannelsesdag

National Uddannelsesdag

for PKL, UKO, UAO, UKYL

25. august 2023

Styrelsen for Patientsikkerhed

Islands Brygge 57

Auditorium

Tema:

Samfundsmedicin 2023 – 2040

Ønsker og krav til ny målbeskrivelse