DASAMS

Samfundsmedicinsk kommunikation

Der inviteres til halvårlig samfundsmedicinsk uddannelsesdag i videreuddannelsesregion nord d. 29.04.22 ved Socialmedicinsk Enhed i Aalborg

Temaet bliver denne gang "Samfundsmedicinsk kommunikation" og I kan glæde jer til nedenstående program hvor der bliver plads til både uddannelsesmæssige drøftelser, gruppearbejde om samfundsmedicinsk kommunikation og feedback-værktøjer, oplæg fra lægeforeningen om pressehåndtering og ikke mindst fagligt og socialt samvær.

Dette arrangement blev afholdt den 29 april 2022