Kontakt og medlemskab

Kontakt til DASAMS vil altid kunne ske gennem sekretariatet, som hurtigst muligt vil skabe kontakt til den relevante person.

DASAMS sekretariat sekretariat@dasams.dk 
Svenstrupvænget 5E
5260  Odense S

Tlf. 2290 5473

Bliv medlem, klik her....

Bestyrelsen kan kontaktes via nedenstående mailadresser:

formand@dasams.dk

naestformand@dasams.dk 

kasserer@dasams.dk

sekretaer@dasams.dk 

Du kan se hvem der er i bestyrelsen her

De stående udvalg kan kontaktes via disse mailadresser:

uddannelsesudvalget@dasams.dk

forskningsudvalget@dasams.dk

aarsmoedeudvalget@dasams.dk