Bliv medlem af DASAMS
Klik her

Kontakt og medlemskab

Kontakt til DASAMS vil altid kunne ske gennem sekretariatet, som hurtigst muligt vil skabe kontakt til den relevante person.

DASAMS sekretariat sekretariat@dasams.dk 
Svenstrupvænget 5E
5260  Odense S

Tlf. 2290 5473

Bliv medlem, klik her....

Bestyrelsen kan kontaktes via nedenstående mailadresser:

formand@dasams.dk

naestformand@dasams.dk 

kasserer@dasams.dk

sekretaer@dasams.dk 

Du kan se hvem der er i bestyrelsen her

De stående udvalg kan kontaktes via disse mailadresser:

uddannelsesudvalget@dasams.dk

forskningsudvalget@dasams.dk

aarsmoedeudvalget@dasams.dk