Refusion af udlæg

Refusion af udlæg.

Bilag for udlæg indsendes - sammen med udfyldt afregningsblanket - til formand@dasams.dk 

Bilagene kan indsendes som PDF filer eller billedfiler. 

Honorarer indberettes som B-skattepligtig indkomst, hvorfor der i forbindelse med honorar skal oplyses CPR-nr..

Blanketten er under udarbejdelse.

Afregningsblanket

Du skal gemme blanketten på din egen PC, herefter udfyldes den og når udfyldelsen er afsluttet gemmer du igen som "ÅÅMMDD - dit navn.pdf" og indsender som anført ovenfor.