Inspektor søges

DASAMS skal udpege en ny inspektor/juniorinspektor primært søges i Videreuddannelsesregion Syd og Nord.

Sundhedsstyrelsens inspektorordningen er til for at sikre et godt uddannelsesmiljø på alle de uddannelsesafdelinger, der varetager lægelig videreuddannelse.

Sundhedsstyrelsen har et korps af inspektorer og juniorinspektorer (inspektorer der er i gang med I- eller H-stilling), som hver især forventes at varetage to inspektorbesøg årligt. En juniorinspektor fortsætter automatisk som inspektor, når lægen har færdiggjort speciallægeuddannelsen.

Selve inspektorbesøget varer én arbejdsdag, men der skal også beregnes forberedelse til mødet og udarbejdelse af rapport i forbindelse med et inspektorbesøg. Det samlede tidforbrug er ca. 2 arbejdsdage.

Det forventes at inspektorernes ansættelsessted giver inspektoren fri med løn til besøget og forberedelse, derfor er det vigtigt at afklare med sin arbejdsgiver inden man søger stillingen om arbejdsgiver bakker op om ansøgningen

Forud for inspektorens første inspektorbesøg skal inspektoren på et to dages inspektor-kursus, næste planlagte kurser er i efteråret 2023.

Læs mere om inspektor-ordningen her:

https://www.sst.dk/da/uddannelse/laeger-og-tandlaegers-videreuddannelse-inspektorordning

Uddannelsesudvalget indstiller de bedste ansøgere til bestyrelsen, som herefter udpeger den nye inspektor. I ansøgningerne vil der blandt andet blive lagt vægt på tidligere og nuværende uddannelsesfremmende arbejde fx UKYL/UAO-funktion, hovedvejlederfunktion, deltagelse i uddannelsesaktiviteter på din arbejdsplads eller andet relevant erfaring. Desuden er det vigtigt at inspektorerne er fordelt godt over landet, idet inspektorbesøg gås i de uddannelsesregioner hvor man ikke selv er ansat, og kandidater fra Videreuddannelsesregion Syd og Nord vil derfor blive prioriteret til stillingen.

Der er deadline for ansøgning til DASAMS den 4.1.2023 og ansøgninger sendes til uddannelsesudvalget@dasams.dk

Mange hilsner fra

DASAMS uddannelsesudvalg