Kursusrække 2021

Oplysninger om kursusrækken i 2021

I forbindelse med afvikling af de specialespecifikke kurser har I, som deltagere, oplevet en hel del ændringer i 2020. Vi forventer, at der I 2021 forsat vil være behov for forsigtighedsprincipper ved kursusafvikling. Sundhedsstyrelsen har med notat fra 8. oktober 2020 udarbejdet anbefalinger for møde- og kursusafvikling i den lægelige videreuddannelse.

Vi har vedlagt dette notat her.

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at kurser som udgangspunkt IKKE skal aflyses, og dette er også Uddannelsesudvalget og hovedkursusleders anbefaling. Vi gør derfor alt for at samarbejde med delkursusleder om at gennemføre de planlagte kurser enten som virtuelle kurser eller med fysisk fremmøde med udgangspunkt i SST’s beskrevne forsigtighedsprincipper. Særligt for kurser, som afvikles med fysisk fremmøde er der begrænsning på hvor mange der må sidde sammen i et rum. Aktuelt har vi taget udgangspunkt i SST’s notat fra 8. oktober 2020, med max 20 personer i alt i samme lokale på samme tid. Dette betyder helt konkret, at der til de kurser, som planlægges med fysisk fremmøde lige nu er en begrænsning svarende til i alt 18 kursusdeltagere og 1-2 undervisere.    

Vi prøver så vidt muligt at planlægge i god tid og med de muligheder vi har til rådighed, men der er risiko for ændringer undervejs.

Generelt i forhold til tilmelding til kurser

Tilmelding til hovedkursusleder@protonmail.com senest 6 uger før kursusstart med angivelse af hvornår du forventer at være færdig med hoveduddannelsen og kursets titel i mailens emnefelt.
Umiddelbart efter tilmeldingsfristen vil du får svar på om du har fået plads på kurset. Du bedes tilmelde dig hvert kursus med separate mails.

Nedenfor ses kursusrækken:

Kursets navn: Kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet

Foreløbig dato for kursus: 20. – 22. september 2021
Sted: Psykiatrien, Region Nordjylland, Mølleparken 10, 9000 Ålborg
Delkursusleder: Jan Nørholm Mainz
Email: jan.mainz@rn.dk

Kursets navn: Sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering
(kun samfundsmedicin)

Dato for kursus: 27. - 29. oktober 2021
Sted: Århus
Delkursusleder: Claus Vinther Nielsen
Email: claus.vinther@rm.dk 

Kursets navn: Risikovurdering, risikostyring og risikokommunikation

Dato for kursus: 17.-19. november 2021
Sted: København
Delkursusleder: Tyra Krause
Email: tgv@ssi.dk
Arbejdsmedicinsk sparringspartner: Vivi Schlünssen