Kursusrække 2022 - foreløbig

Oplysninger om kursusrækken i 2022

Kursusrækken er endelig

Generelt i forhold til tilmelding til kurser

Tilmelding til hovedkursusleder@protonmail.com senest 6 uger før kursusstart med angivelse af hvornår du forventer at være færdig med hoveduddannelsen og kursets titel i mailens emnefelt.
Umiddelbart efter tilmeldingsfristen vil du får svar på om du har fået plads på kurset. Du bedes tilmelde dig hvert kursus med separate mail


Kursets nummer: 224101
Kursets navn: Folkesundhed
Dato for kursus: 16. – 18. marts 2022
Sted: Aalborg
Delkursusleder: Henrik Bøggild
Email: boggild@hst.aau.dk


Kursets nummer: 224102
Kursets navn: Sundhed og Miljø
Dato for kursus: 4. – 6. maj 2022
Sted: Center for Sundheds- og Sanitetsuddannelser, Sylbækvej 10, DK-8230 Åbyhøj
Delkursusleder: Susanne Fischer Hansen
Email: FSK-CS-LGCSS@mil.dk
Særlige forhold: Max 20 kursusdeltagere


Kursets nummer: 224103
Kursets navn: Sundhedsjura
Dato for kursus: 21.-23 september 2022
Sted: Aarhus
Delkursusleder: Birte Maigaard
Email: Birte.Maigaard@rm.dk
Arbejdsmedicinsk sparringspartner: Gitte Jacobsen


Kursets nummer: 224105
Kursets navn: Sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering
Dato for kursus: 3. – 5. oktober 2022
Sted: Aarhus
Delkursusleder: Claus Vinther Nielsen
Email: claus.vinther@rm.dk