Efteruddannelse i socialmedicin og rehabilitering for speciallæger

Forløbet i efteråret 2021 er aflyst på grund af for få tilmeldinger.
I løbet af vinteren vil der blive taget stilling til om vi skal forsøge igen.

En arbejdsgruppe under DASAMS har planlagt et kursusforløb på 2 moduler indenfor Socialmedicin og Rehabilitering for medlemmer af DASAMS.

Kursets målgruppe er speciallæger i samfundsmedicin eller andet relevant speciale, og som arbejder indenfor socialmedicin, og ønsker at genopfriske og opdatere deres viden om socialmedicin.

1. modul: Det første modul vil omhandle socialmedicin generelt, ICF-modellen, lovgivning samt tværfagligt samarbejde mellem kommuner og regioner i kommunale forvaltninger, Rehabiliteringsteams og Klinisk funktion.

Modulet forløber over sammenlagt tre kursusdage - 2 halve forberedelsesdage i egen afdeling og 2 fremmøde dage.

Evt. spørgsmål kan rettes til Dorte.Rubak@vest.rm.dk 

 

Kursusforløbet skal tilgodese sundhedsvæsnets og lægens behov i de opgaver, der knytter sig til den socialmedicinske praksis. Viden skal opnås gennem undervisning i nedenstående emner:

·         Lovgivning, myndighedsopgave, principafgørelser, god forvaltningsskik

·         Sundheds-og socialvæsnets opbygning

·         Det socialmedicinske sprog og historie

·         Funktionsevne, funktionsevnevurdering, rehabilitering

·         Tværfagligt samarbejde og formidling

·         Kliniske opdateringer

Undervisningsform Kurset baseres på undervisningsformen "Blended Learning", hvor undervisning både foregår ved fremmøde, men også gennem virtuelle undervisningssessioner. Der vil også være kombinationer af læsning af artikler, lovstof, E-learning, og gruppediskussioner på internettet. Kurset vil fokusere på at bruge undervisningstiden i det fysiske rum til fælles dialog og refleksioner.  

Forberedelse 3,5 times forberedelse må påregnes inden d. 5.11 og igen inden d. 26.11

Kursusprogram modul 1 som PDF fil


 

Praktiske oplysninger

Målgruppe:

Kurset henvender sig speciallæger, der har nogen erfaring inden for arbejdet med klinisk Socialmedicin.

Kursusledelsen forbeholder sig ret til at sammensætte kursusholdet, således at sammensætningen tilgodeser kursusafvikling på bedste vis.

Målgruppen er både speciallæger i samfundsmedicin, der har brug for at genopfriske viden og speciallæger i andre specialer, som arbejder i det samfundsmedicinske felt.  Det er en forudsætning, at man er medlem af DASAMS for at deltage i efteruddannelsesforløbet.

Det anbefales, at man deltager i kurset, når man har arbejdet i det socialmedicinske område i minimum 6 mdr. 

Tilmelding:

Udfyld skema ( Oplysninger til kursusledelse) og fremsend til janl@regionsjaelland.dk

Tilmeldingsfrist 15.9.2021. Bekræftelse af kursusplads fremsendes til kursist senest d. 1.10.2021. Herefter fremsendes også undervisningsmateriale.

Pris: 1000,- som indbetales, når man har fået en bekræftelse på, at man er optaget på modul 1. Nærmere oplysninger vedr. betaling fremsendes til kursisterne.

Kursussted: Hotel Strandparken, Holbæk Kalundborgvej 58

Tidspunkt: 5.11 og 26.11.2021 kl. 9.15-16.45 (formiddagskaffe fra kl. 9.00)