Efteruddannelse i Socialmedicin og Rehabilitering for speciallæger

En arbejdsgruppe under DASAMS er ved at planlægge et kursusforløb på 2 moduler indenfor Socialmedicin og Rehabilitering for medlemmer af DASAMS.

Kursets målgruppe er speciallæger i samfundsmedicin eller andet relevant speciale, og som arbejder indenfor socialmedicin, og ønsker at genopfriske og opdatere deres viden om socialmedicin.

1. modul: Det første modul vil omhandle socialmedicin generelt, ICF-modellen, lovgivning samt tværfagligt samarbejde mellem kommuner og regioner i kommunale forvaltninger, Rehabiliteringsteams og Klinisk funktion.

Modulet forløber over sammenlagt tre kursusdage - 2 halve forberedelsesdage i egen afdeling og 2 fremmøde dage.

Fremmødedage: D. 5. og d. 26. november 2021

Sted:  Holbæk

Nærmere oplysninger om tid, sted, pris og kursusindhold følger primo september.

Evt. spørgsmål kan rettes til Dorte.Rubak@vest.rm.dk