Om DASAMS

Dansk Samfundsmedicinsk Selskab er det faglige selskab for det lægelige speciale samfundsmedicin.

Specialets indhold og historie

Under udarbejdelse

Selskabets formål

  • styrke netværksdannelsen mellem læger, der beskæftiger sig med samfundsmedicinske emner (herunder speciallæger i samfundsmedicin, uddannelsessøgende læger m.v.)

  • være forum for debat om samfundsmedicineres kernekompetencer, kernefunktioner og placering i det danske sundhedsvæsen (snitflader til andre faggrupper)
  • deltage aktivt i den offentlige debat i forhold til relevante samfundsmedicinske problemstillinger

  • skabe fokus på samfundsmedicinsk relevant forskning og uddannelsesmæssige forhold
  • arrangere møder og internater om emner med samfundsmedicinsk relevans