Årsmødeudvalg

Formand
Marianne Jespersen
Speciallæge i Samfundsmedicin
Tidl. overlæge i Sundhedsstyrelsen
Tlf.: 4142 4402
aarsmoedeudvalget@dasams.dk

Bente Møller
Overlæge
Styrelsen for Patientsikkerhed
Tlf.: 7222 7815

Silje Nymoen Karlsen
Afdelingslæge
Arbejds- og Socialmedicinsk Afdeling, Holbæk Sygehus, Region Sjælland
Tlf.: 5021 1769

Mette Møller Karsten
Læge
Sundhedsdatastyrelsen, Analyse, statistik og økonomi

Jeppe Laursen
Hoveduddannelseslæge
Styrelsen for Patientsikkerhed Øst

Mai Choe Lund
Introduktionslæge
Styrelsen for Patientsikkerhed Øst