ÅUs kommissorium

Kommissoriet som PDF fil

Kommissorium for årsmødeudvalget


Årsmødeudvalget er nedsat i henhold til § 6 i Selskabets vedtægter med følgende kommissorium:

Formål

Udvalget skal planlægge og sikre god afvikling af DASAMS årsmøde inden for rammer som bestyrelsen godkender, herunder vedr. økonomi.

Udvalgets sammensætning

Udvalget er for medlemmer af selskabet, der er interesserede i at arrangere årsmødet. Det tilstræbes, at udvalget består af ca. 5-7 medlemmer. Medlemmer vælges for et år ad gangen ved DASAMS’ årlige generalforsamling. Kandidater til udvalget kan melde deres kandidatur forud for eller ved generalforsamlingen. Udvalget kan desuden supplere sig løbende. Det er generelt hensigtsmæssigt at formanden for udvalget er medlem af bestyrelsen.

Reference

Udvalget refererer til DASAMS bestyrelse. Udvalget disponerer i overensstemmelse med et specifikt årsmødebudget, der er godkendt af bestyrelsen. Større afvigelser konfereres med forperson og kasserer for DASAMS.

Opgaver

Planlægge og sikre en god afvikling af DASAMS årsmøde under hensyn til bl.a. faglig bredde og aktualitet mv. Der foreligger en "Tjekliste " med opsamlede erfaringer til støtte for udvalgets arbejde.

Godkendelse af kommissorium
Godkendt af DASAMS bestyrelse januar 2023.