Efteruddannelsesudvalg

efteruddannelsesudvalget@dasams.dk 

Dorte Balle Rubak
Uddannelsesansvarlig overlæge
Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering, Hospitalsenheden Vest, Region Midtjylland
dorte.rubak@vest.rm.dk 

Pierre Viala
Hoveduddannelseslæge, Øst
pierre.viala@gmail.com

Bente Møller
Overlæge enhedschef,
Tilsyn og Rådgivning Øst, Styrelsen for Patientsikkerhed
bem@stps.dk 

Ann Lyngberg
Ledende overlæge,
Arbejds- og Socialmedicinsk Afdeling, Holbæk Sygehus
alyng@regionsjaelland.dk