Efteruddannelsesudvalg

efteruddannelsesudvalget@dasams.dk 

Pierre Viala, forperson
Afdelingslæge, Tilsyn og Rådgivning Øst, Styrelsen for Patientsikkerhed

Karin B. Hansen, sekretær
Uddannelseslæge i samfundsmedicin, 
Speciallæge i ortopædkirurgi, Tilsyn og Rådgivning Nord, Styrelsen for Patientsikkerhed

Dorte Balle Rubak
Uddannelsesansvarlig overlæge
Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering, Hospitalsenheden Vest, Region Midtjylland

Bente Møller
Enhedschef, overlæge
Tilsyn og Rådgivning Øst, Styrelsen for Patientsikkerhed

Ann C. Lyngberg
Cheflæge, ph.d.
Arbejds- og Socialmedicinsk Afdeling, Holbæk Sygehus, Region Sjælland

Agnethe V. Nielsen
Enhedschef, Sundhedsstyrelsen