Uddannelsesdage

Klik på overskrifterne for at læse indholdet.

 

Som uddannelseslæge i introduktionsstilling i samfundsmedicin kan det være en god ide at blive bekendt med bredden i specialet inden man søger Hoveduddannelsesstilling.

Tal derfor med din vejleder, UKYL og UAO om dine muligheder for uddannelsesbesøgsdage i andre samfundsmedicinske afdelinger.

Du finder uddannelsesafdelingerne på de regionale videreuddannelsessekretariaters hjemmeside, hvor du også kan finde uddannelsesprogrammer for de enkelte afdelinger.

https://www.videreuddannelsen-nord.dk

http://www.videreuddannelsen-syd.dk

https://www.laegeuddannelsen.dk


 

 

Det samfundsmedicinske speciale deltager i Karriedagene, der arrangeres af videreuddannelsessekretariaterne og Universiteterne.

Du kan finde mere information om karrieredagene på videreuddannelsernes hjemmesider.

https://www.videreuddannelsen-nord.dk/siteassets/forside/billeder/invitation-specialevalgsdag-2022.pdf

http://www.videreuddannelsen-syd.dk 

https://www.laegeuddannelsen.dk/speciallaegeuddannelsen/karrierevejledning.aspx 

Du kan se mere om uddannelsen og uddannelsesafdelinger her:

https://www.dasams.dk/speciallaegeuddannelsen/ 


 

 

Kære alle

Uddannelsesudvalget i DASAMS genoptager traditionen om én årlig national uddannelsesdag.

Arrangementet er udsat til forår 2022 pga. manglende tilmeldinger.

Årets tema:

Faculty Development og læringskultur i Samfundsmedicinsk uddannelse

Målgruppe: delkursusledere, UAO, UKYL, Vejledere, PKL, ledende overlæger

Tilmelding:

Sted: Marselisborg Hospital P. P Ørumsgade bygn. 8. 8000 Århus C

Pris: DASAMS støtter uddannelsesdagen, hvorfor det er gratis at deltage

 


Kvaliteten af den uddannelse, der tilbydes på den enkelte afdeling, afhænger blandt andet af hvor godt de personer, der skal give uddannelse er klædt på til opgaven. Faculty Development (FD) handler om uddannelse af uddannelsesgivere. På denne temadag skal vi se nærmere på, hvordan UAO og UKYL i samarbejde med afdelingsledelsen kan optimere og systematisere kompetenceudvikling af hovedvejledere, daglige vejledere/supervisorer herunder vejledere med ikke-lægelig baggrund i samarbejde med de selvsamme grupper. Dagen vil veksle mellem bl.a. oplæg, grupperefleksion og plenumdrøftelser. 


 

Program:

9.45- 10.00 Velkomst og kaffe

10.00-10.45 Hvordan dannes ens identitet som uddannelsesgiver under speciallægeuddannelsen, og hvordan fastholdes/udvikles den som daglig klinisk vejleder, hovedvejleder, UAO/UKYL

10.45-11.15 Hvordan ser det ud i de samfundsmedicinske afdelinger? Er der en stærk identitet – hvorfor/ hvorfor ikke? Hvordan kan speciallægeuddannelsen understøtte udviklingen af en stærk identitet som uddannelsesgiver?

Pause 11.15-11.30

11.30-12.00 Opsamling i plenum

Frokost 12.00-12.30

12.30-13.15 Hvad er FD, og hvordan kan det forstås ind i lægelig videreuddannelse generelt og samfundsmedicinsk uddannelse specifikt? Hvilke personer/funktioner/elementer vil det være relevant at se nærmere på? Hvordan kan man arbejde med Faculty Development i praksis

13.15-13.30 Eksempel på metode til FD: Introduktion og supervision af hovedvejleder v.

13.30-13.45 Eksempel på metode til FD: Invers Feedback

Pause 13.45 -14.00

14.00-14.30 Drøftelse i uddannelsesteams: Hvordan kan FD understøttes i egen afdeling?

14.30-14.45 Opsamling i plenum

14.45-15.00 Feedback til uddannelsesudvalget på hvad afdelinger forventer af Udvalget.

15.00-15.15 Opsamling på dagen