Uddannelsesdage

Klik på overskrifterne for at læse indholdet.

 

Som uddannelseslæge i introduktionsstilling i samfundsmedicin kan det være en god ide at blive bekendt med bredden i specialet inden man søger Hoveduddannelsesstilling.

Tal derfor med din vejleder, UKYL og UAO om dine muligheder for uddannelsesbesøgsdage i andre samfundsmedicinske afdelinger.

Du finder uddannelsesafdelingerne på de regionale videreuddannelsessekretariaters hjemmeside, hvor du også kan finde uddannelsesprogrammer for de enkelte afdelinger.

https://www.videreuddannelsen-nord.dk

http://www.videreuddannelsen-syd.dk

https://www.laegeuddannelsen.dk


 

 

Det samfundsmedicinske speciale deltager i Karriedagene, der arrangeres af videreuddannelsessekretariaterne og Universiteterne.

Du kan finde mere information om karrieredagene på videreuddannelsernes hjemmesider.

https://www.videreuddannelsen-nord.dk/karrierevalgsdag/ 

http://www.videreuddannelsen-syd.dk 

https://www.laegeuddannelsen.dk/speciallaegeuddannelsen/karrierevejledning.aspx 

Du kan se mere om uddannelsen og uddannelsesafdelinger her:

https://www.dasams.dk/speciallaegeuddannelsen/ 


 

 

PROGRAM FOR UDDANNELSESDAG I
SAMFUNDSMEDICIN 16/4-2021

Programmet som PDF fil

8.15-8.30: Deltagerne logger sig på det virtuelle mødelokale
8.30-8.50: Velkomst + kort præsentationsrunde
8.50-9.10: Præsentation af forskningstræningsopgave v/Ann Ellegaard-Andersen:
"Lænderygsmerter: Arbejdsmarkedsfastholdelse det første år –
virker arbejdsrettede rehabiliteringsindsatser?
Et litteraturstudium med udgangspunkt i Silkeborgprojekterne."
9.10-9.30: Spørgsmål til forskningstræningsopgave
9.30-9.45: Pause
9.45-10.20: Oplæg ved professor Berit Andersen, medlem af Etisk Råd
10.20-10.45: Diskussion med mulighed for at stille spørgsmål til professor Berit Andersen
10.45-11.00: Pause
11.00-11.30: Oplæg til gruppearbejde om vejledning v/Jonas Staun Pallesen, psykolog og udviklingskonsulent ved Region Nordjylland
11.30-12.30: Gruppearbejde om vejledning
12.30-13.00: Frokost
13.00-13.45: Opsamling på gruppearbejde om vejledning
13.45-13.55: Pause
13.55-15.00: Uddannelsesmøde og kort oplæg til planlægning af næste uddannelsesdag