Uddannelsesdage

Klik på overskrifterne for at læse indholdet.

 

Som uddannelseslæge i introduktionsstilling i samfundsmedicin kan det være en god ide at blive bekendt med bredden i specialet inden man søger Hoveduddannelsesstilling.

Tal derfor med din vejleder, UKYL og UAO om dine muligheder for uddannelsesbesøgsdage i andre samfundsmedicinske afdelinger.

Du finder uddannelsesafdelingerne på de regionale videreuddannelsessekretariaters hjemmeside, hvor du også kan finde uddannelsesprogrammer for de enkelte afdelinger.

https://www.videreuddannelsen-nord.dk

http://www.videreuddannelsen-syd.dk

https://www.laegeuddannelsen.dk


 

 

Det samfundsmedicinske speciale deltager i Karriedagene, der arrangeres af videreuddannelsessekretariaterne og Universiteterne.

Du kan finde mere information om karrieredagene på videreuddannelsernes hjemmesider.

https://www.videreuddannelsen-nord.dk/siteassets/forside/billeder/invitation-specialevalgsdag-2022.pdf

http://www.videreuddannelsen-syd.dk 

https://www.laegeuddannelsen.dk/speciallaegeuddannelsen/karrierevejledning.aspx 

Du kan se mere om uddannelsen og uddannelsesafdelinger her:

https://www.dasams.dk/speciallaegeuddannelsen/ 


 

 

Uddannelsesudvalget i DASAMS genoptager traditionen med én årlig national uddannelsesdag.

Næste nationale uddannelsesdag er fastsat til den 25. august 2023 og har til formålet at drøfte den fremtidig uddannelse indenfor samfundsmedicin. Vi forventer at have mere specifikke oplysninger om vores kommende specialebeskrivelse og målbeskrivelse, når vi kommer tættere på sommeren 2023.

Program følger i løbet af første halvår af 2023.

 

Målgruppe: delkursusledere, UAO, UKYL, Vejledere, PKL, ledende overlæger

Tilmelding:

Sted:

Pris: DASAMS støtter uddannelsesdagen, hvorfor det er gratis at deltage

 


 

National Uddannelsesdag

for PKL, UKO, UAO, UKYL

25. august 2023

Styrelsen for Patientsikkerhed

Islands Brygge 57

Auditorium

Tema:

Samfundsmedicin 2023 – 2040

Ønsker og krav til ny målbeskrivelse

Indbydelse og program som PDF fil