Uddannelsesdage

Klik på overskrifterne for at læse indholdet.

 

Styrelsen for Patientsikkerhed og Sundhedsstyrelsen holder fælles besøgsdag
d. 23. februar 2024 for interesserede yngre læger. Program for dagen følger.

Der er et begrænset antal pladser, og tilmelding sker først til mølle til samfundsmedicin@sst.dk. Der er frist for tilmelding d. 1. februar 2024.    


 

 

Som uddannelseslæge i introduktionsstilling i samfundsmedicin kan det være en god ide at blive bekendt med bredden i specialet inden man søger Hoveduddannelsesstilling.

Tal derfor med din vejleder, UKYL og UAO om dine muligheder for uddannelsesbesøgsdage i andre samfundsmedicinske afdelinger.

Du finder uddannelsesafdelingerne på de regionale videreuddannelsessekretariaters hjemmeside, hvor du også kan finde uddannelsesprogrammer for de enkelte afdelinger.

https://www.videreuddannelsen-nord.dk

http://www.videreuddannelsen-syd.dk

https://www.laegeuddannelsen.dk


 

 

Det samfundsmedicinske speciale deltager i Karriedagene, der arrangeres af videreuddannelsessekretariaterne og Universiteterne.

Du kan finde mere information om karrieredagene på videreuddannelsernes hjemmesider.

https://www.videreuddannelsen-nord.dk/siteassets/forside/billeder/invitation-specialevalgsdag-2022.pdf

http://www.videreuddannelsen-syd.dk 

https://www.laegeuddannelsen.dk/speciallaegeuddannelsen/karrierevejledning.aspx 

Du kan se mere om uddannelsen og uddannelsesafdelinger her:

https://www.dasams.dk/speciallaegeuddannelsen/ 


 

 

Uddannelsesudvalget i DASAMS genoptager traditionen med én årlig national uddannelsesdag.

Næste nationale uddannelsesdag er fastsat til den 23. august 2024

TEMAET I 2024:
SPECIALLÆGEUDDANNELSEN OG KOMPETENCEUDVIKLING
I ET FREMTIDSPERSPEKTIV


Pris:
DASAMS støtter uddannelsesdagen, hvorfor det er gratis at deltage

 

Programmet som PDF fil


 

National Uddannelsesdag

for PKL, UKO, UAO, UKYL

23. august 2024

Tilmelding her....