YSAM udvalg

Læs om udvalgets arbejde her ...

Formand

Signe Eiland
Læge i VU Øst,
Socialmedicinsk Center, Frederiksberg Hospital
medlem af forskningsudvalget
medlem af aarsmødeudvalget

Næstformand

Johanne Kragh Hansen
Introduktionsstilling i VU Syd, 
Styrelsen for Patientsikkerhed i Kolding,
Tovholder for VU Syd.

Hjemmesideansvarlig

Joshua Feinberg
Ph.d.-studerende i VU Øst, 
Socialmedicinsk Ambulatorium, Holbæk Sygehus.

Mette Makholm Pedersen
Hoveduddannelse i VU Nord, 
Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering. 

Silje Karlsen
Introduktionsstilling i VU Øst, 
Socialmedicinsk Ambulatorium, Holbæk Sygehus,
Tovholder for VU Øst.

Mette Karsten 
Introduktionsstilling i VU Øst, 
Sundhedsstyrelsen, Sygehusplanlægning.

Anne Hansen 
Hoveduddannelse i VU Nord, 
Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering, 
Suppleant i DASAMS’ bestyrelse og tovholder for VU Nord.