YSAM udvalg

Formand
Marie Persiani

Hoveduddannelse i Videreuddannelsesregion (VU) Nord, 
Styrelsen for Patientsikkerhed.

Næstformand
Mette Makholm Pedersen
Hoveduddannelse i VU Nord, 
Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering. 

Hjemmesideansvarlig
Kasper Stenalt

Hoveduddannelse i VU Øst,
Sundhedsstyrelsen (planlægning)
Medlem af Hindsgavl udvalget.

Silje Karlsen
Introduktionsstilling i VU Øst, 
Socialmedicinsk Ambulatorium, Holbæk Sygehus,
Tovholder for VU Øst.

Ann Ellegaard 
Introduktionsstilling i VU Nord, 
Styrelsen for Patientklager. 

Mette Karsten 
Introduktionsstilling i VU Øst, 
Aktuelt på barsel fra Sundhedsstyrelsen (planlægning).

Joshua Feinberg 
Ph.d.-studerende i VU Øst, 
Socialmedicinsk Ambulatorium, Holbæk Sygehus. 

Johanne Kragh Hansen 
Introduktionsstilling i VU Syd, 
Styrelsen for Patientsikkerhed i Kolding,
Tovholder for VU Syd.

Signe Eiland 
Introduktionslæge i VU Øst,
Styrelsen for Patientsikkerhed tilsyn og rådgivning Øst,
medlem af forskningsudvalget
medlem af aarsmødeudvalget

Anne Hansen 
Hoveduddannelse i VU Nord, 
Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering, 
Suppleant i DASAMS’ bestyrelse og tovholder for VU Nord.