YSAM udvalg

Læs om udvalgets arbejde her ...

Formand

Johanne Kragh Hansen
Læge og klinisk forskningsassistent i VU Syd, 
FLASH - Center for Leverforskning,
Afdelingen for Medicinske Mavetarm- og leversygdomme,
Syddansk Universitet

Næstformand

Silje Karlsen
Hoveduddannelse i VU Syd
Smerteklinik, Holbæk Sygehus
Tovholder for VU Syd

Hjemmesideansvarlig

Joshua Buron Feinberg
Læge og klinisk forskningsassistent i VU Øst, 
Hjertemedicinsk afdeling, Holbæk Sygehus.

Sekretær

Johanne Liv Agger
Hoveduddannelse i VU Nord, 
Styrelsen for Patientklager.

Øvrige medlemmer

Maria Overvad
Introduktionsstilling i VU Øst
Afdeling for Infektionsepidemiologi og Forebyggelse, Statens Serum Institut.
Tovholder i VU Øst

Nicolai Wachmann
Hoveduddannelse i VU Nord
Klinisk Socialmedicins og Rehabilitering, Hospitalsenheden Vest, Herning
Tovholder i VU Nord

Marie Kikkenborg Møller 
Hoveduddannelse i VU Syd, 
Klinisk Socialmedicins og Rehabilitering, Hospitalsenheden Vest, Herning