YSAM udvalg

Læs om udvalgets arbejde her ...

Forperson

Nadia Filipsen
Uklassificeret stilling
Center for Sundhed, Region Hovedstaden

Næstforperson

Anne Christine Nordholm
Læge og forsker
Afdeling for Tuberkulose og Mykobakterier, Statens Serum Institut
pr. 1. august - introduktionsstilling i samfundsmedicin

Hjemmesideansvarlig

Christine Strømme Andersen
Aktuelt uden ansættelse, senest ansat som
Læge i uklassificeret stilling
Socialmedicinsk Center, Frederiksberg Hospital

Tovholdere for uddannelsesregioner

Nord og syd

Nicolai Wachmann
Hoveduddannelseslæge
Psykiatriens Hus i Silkeborg.
Pr. 1. september Klinisk Farmakologisk Afdeling, AUH

Øst

Lucy Leigh Bray
Uklassificeret stilling
Copenhagen Academy for Medical Education and Simulation, Region Hovedstaden

Øvrige medlemmer

Maria Assens
Hoveduddannelseslæge

Arendse Loua
Uklassificeret stilling
Pr. 1. september 2023 - Hoveduddannelseslæge,
Tilsyn og Rådgivning Øst, STPS