Speciallægeuddannelsen i samfundsmedicin

I maj 2013 har DASAMS fået Sundhedsstyrelsens godkendelse af en helt ny målbeskrivelse for den samfundsmedicinske speciallægeuddannelse.

Både den nye og de foregående målbeskrivelser findes på Sundhedsstyrelsens hjemmeside:
https://www.sst.dk/da/viden/uddannelse/uddannelse-af-speciallaeger/maalbeskrivelser

 

Er du interesseret i at vide mere om, hvordan man bliver speciallæge i samfundsmedicin, så kan du læse mere her 

DASAMS anbefalinger til sammensætning af fremtidige samfundsmedicinskse uddannelsesforløb 

DASAMS procedure i forbindelse med ansættelse i hoveduddannelse

Specialets faglige profil

De planlagte specialespecifikke kurser fremgår her:

Kursusrækken 2020

Kursusrække 2019 - 2023

Oplysninger om forskningstræningsmodulet

Evaluering af de specialespecifikke kurser i samfundsmedicin, DEFACTUM august 2018

Introduktion til de obligatoriske specialespecifikke kurser

Ønsker du oplysninger om uddannelsen til speciallæge i samfundsmedicin er du velkommen til at kontakte:

Mette Nolde Malling
Speciallæge i samfundsmedicin, Postgraduat Klinisk Lektor i Videreuddannelsesregion Øst
Afsnitsansvarlig overlæge, Socialmedicinsk Klinik, Socialmedicinsk Center, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital

mettemalling@hotmail.com

Dorte Rubak
Speciallæge i samfundsmedicin, Postgraduat Klinisk Lektor i Videreuddannelsesregion Nord
Uddannelsesansvarlig overlæge
Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering, Hospitalsenheden Vest, Region Midtjylland

dorte.rubak@vest.rm.dk