Kursusrække 2024

Foreløbig kursusrække for de specialespecifikke kurser 2024

 Obs. dette er en foreløbig kursusrække. Datoer og kurser kan blive ændret/aflyst. Den endelige kursusrække forventes ultimo december. Det er først muligt at tilmelde sig kurserne i 2024!

Oplysninger om kursusrækken i 2024

Tilmelding til hovedkursusleder@dasams.dk fra 1. januar 2024 til senest 6 uger før kursusstart med angivelse af, hvornår du forventer at være færdig med hoveduddannelsen og kursets titel i mailens emnefelt.

Umiddelbart efter tilmeldingsfristen vil du får svar på om du har fået plads på kurset.

Du bedes tilmelde dig hvert kursus med separate mails.

Husk at anvend mailadresse ved tilmelding, som du fortsat har adgang til ved kursernes afholdelse.


Kursets navn: Kvalitetsudvikling i sundhedsvæsnet

Dato for kursus: 11. - 13. marts 2024

Sted: Følger

Delkursusleder: Jan Nørholm Mainz

Email: jan.mainz@rn.dk 


Kursets navn: Sundhedsjura

Dato for kursus: 22. - 24. april 2024

Sted: Følger

Delkursusleder: Birte Maigaard

Email: birte.maigaard@rm.dk 

Arbejdsmedicinsk sparringspartner: Gert Frank Thomsen


Kursets navn: Risikovurdering, risikostyring, risikokommunikation

Dato for kursus: 22. - 24. maj 2024

Sted: Følger

Delkursusleder: Tyra Grove Krause

Email: tgv@ssi.dk 

Arbejdsmedicinsk sparringspartner: Vivi Schlünssen


Kursets navn: Folkesundhed

Dato for kursus: 26. - 28. august 2024

Sted: Følger

Delkursusleder: Henrik Bøggild

Email: boggild@hst.aau.dk 


Kursets navn: Projektledelse

Foreløbig dato for kursus: 16. - 18. september 2024

Sted: Følger

Delkursusleder: Anne Hansen

Email: anne.hansen@goedstrup.rm.dk  

(MULIGT EKSTRA KURSUS)


Kursets navn: Sundhed og miljø

Dato for kursus: november 2024

Sted: Følger

Delkursusleder: Susanne Fischer Hansen

Email: FSK-CS-LDOLG@mil.dk 


Kursets navn: Sundhedsøkonomi

Dato for kursus: december 2024

Sted: Følger

Delkursusleder: Andreas Rudkjøbing

Email: andreasrudkjoebing@gmail.com 

(MULIGT EKSTRA KURSUS)