Uddannelsesudvalg

Dorte Balle Rubak - PKL
Uddannelsesansvarlig overlæge
Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering, Hospitalsenheden Vest, Region Midtjylland
uddannelsesudvalget@dasams.dk
dorte.rubak@vest.rm.dk 

Hovedkursusleder for samfundsmedicin
Mette Nolde Malling - PKL
Speciallæge i samfundsmedicin, Postgraduat Klinisk Lektor i Videreuddannelsesregion Øst
Afsnitsansvarlig overlæge, Socialmedicinsk Klinik, Socialmedicinsk Center, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital
hovedkursusleder@dasams.dk 
mette.nolde.malling@regionh.dk 

Ansvarlig for de specialespecifikke forskertræningskurser
Kirsten Fonager
Klinisk professor, ph.d.
Socialmedicinsk Enhed, Aalborg Universitetshospital
k.fonager@rn.dk

Anita Ulvsgaard Sørensen
Suppleant for formanden
Uddannelseskoordinerende overlæge
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital
anita.soerensen@regionh.dk

Maria Assens
Hoveduddannelseslæge

Karen Marie Glavind
Socialmedicinsk Enhed Aalborg, Region Nordjylland

Amalie Valentin
Uddannelseslæge

Hanna Kruse
Speciallæge i samfundsmedicin

Mia Varming Rangholm
Uddannelseslæge