Uddannelsesudvalg

Formand
Dorte Balle Rubak

Uddannelsesansvarlig overlæge
Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering, Hospitalsenheden Vest, Region Midtjylland
uddannelsesudvalget@dasams.dk

Næstformand
Sanne Okkels Birk Lorenzen
Hoveduddannelseslæge
sannelorenzen@dadlnet.dk

Hovedkursusleder for samfundsmedicin
Mette Nolde Malling

Overlæge
Kriminalforsorgen Sjælland
mettemalling@hotmail.com

Kursuslederassistent
Agnethe Vale Nielsen
avn@dadlnet.dk 

Ansvarlig for de specialespecifikke forskertræningskurser
Kirsten Fonager
Klinisk professor, ph.d.
Socialmedicinsk Enhed, Aalborg Universitetshospital
k.fonager@rn.dk

Udvalgsmedlemmer

Anita Ulvsgaard Sørensen
Uddannelseskoordinerende overlæge
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital
anita.soerensen@regionh.dk

Astrid Permin
aepermin@dadlnet.dk

Torben Hærslev
Enhedschef, overlæge, ph.d.
Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Syd
tohr@stps.dk

Ida Glode Helmuth
Hoveduddannelseslæge
idaglode@hotmail.com

Pierre Viala
Hoveduddannelseslæge
pierre.viala@gmail.com