Uddannelsesudvalg

Formand
Dorte Balle Rubak - PKL

Uddannelsesansvarlig overlæge
Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering, Hospitalsenheden Vest, Region Midtjylland
uddannelsesudvalget@dasams.dk
dorte.rubak@vest.rm.dk 

Næstformand
Karin Birgitte Hansen
Uddannelseslæge i samfundsmedicin
Speciallæge i ortopædkirurgi

Hovedkursusleder for samfundsmedicin
Mette Nolde Malling - PKL
Speciallæge i samfundsmedicin, Postgraduat Klinisk Lektor i Videreuddannelsesregion Øst
Afsnitsansvarlig overlæge, Socialmedicinsk Klinik, Socialmedicinsk Center, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital
mettemalling@hotmail.com

Kursuslederassistent
Lise Holst Thamsborg

Hoveduddannelseslæge, Øst
lise.laurberg.holst.thamsborg@regionh.dk

Ansvarlig for de specialespecifikke forskertræningskurser
Kirsten Fonager
Klinisk professor, ph.d.
Socialmedicinsk Enhed, Aalborg Universitetshospital
k.fonager@rn.dk

Udvalgsmedlemmer

Anita Ulvsgaard Sørensen
Suppleant for formanden
Uddannelseskoordinerende overlæge
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital
anita.soerensen@regionh.dk

Ditte Munkedal
Speciallæge i samfundsmedicin, ph.d.
Afdelingslæge i Styrelsen for Patientsikkerhed, TR Nord
dimu@stps.dk 

Agnethe Vale Nielsen
Speciallæge i samfundsmedicin
avn@dadlnet.dk 

Pierre Viala
Hoveduddannelseslæge, Øst
pierre.viala@gmail.com

Jette Videbæk Le
Hoveduddannelseslæge, Syd
j_videbaek@hotmail.com 

Julie Skinneholm
Uddannelseslæge, Øst
julietoron@gmail.com 

Sanne Okkels Birk Lorenzen
Hoveduddannelseslæge
sannelorenzen@dadlnet.dk

Mia Varming Rangholm
Uddannelseslæge i samfundsmedicin
spejder@gmail.com 

Birthe Maigaard
Speciallæge i samfundsmedicin
birte.maigaard@rm.dk