Tillidsposter

Fremover vil udvalgsposter samt muligheden for at blive inspektor blive annonceret på her på hjemmesiden.

Det er muligt at søge om posterne i ansættelsesudvalget, det specialespecifikke uddannelsesudvalg, hovedkursus-assistent, inspektor og juniorinspektor, når disse bliver ledige.

Det er vigtigt, at du har afklaret tidforbrug, løn og udgifter med din arbejdsgiver inden du søger.

Uddannelsesudvalget i DASAMS har valgt at informere bredt om nedenstående tillidsposter for at give flere har mulighed for at tilkendegive deres interesse. Fremover vil udvalgsposter samt muligheden for at blive inspektor blive annonceret på hjemmesiden

Ansættelsesudvalget består af en repræsentant for hver af de uddannelsesgivende afdelinger samt repræsentanter for specialet (yngre læge og speciallæger) og en repræsentant udpeget af Yngre Læger.

Nord:

Speciallægerepræsentant: vacant
Læge under uddannelse: Sine Holst-Albrechtsen

Øst:

Speciallægerepræsentant: Astrid Permin
Læge under uddannelse: Lucy Bray og Mia Varming Rangholm

Syd:

Speciallægerepræsentant: Dorte Balle Rubak
Læge under uddannelse: Suppleres af øst

I uddannelsesudvalget er der følgende poster:

- PKL (såfremt denne findes i uddannelsesregionen)

- Uddannelsesansvarlig overlæge fra alle afdelinger

- Repræsentation fra samfundsmedicinske uddannelsessøgende i videreuddannelsesregionen

- Videreuddannelsessekretariatets AC-fuldmægtig, der sekretariatsbetjener specialet

- Dertil kan man finde en repræsentant fra specialet

Sundhedsstyrelsens Inspektorordning koordinerer årligt en række inspektorbesøg. Der deltager omkring 250 inspektorer og 70 juniorinspektorer i ordningen, der besøger omkring 450 uddannelsesafdelinger i Danmark, heraf nogle i styrelser, regioner og kommunale forvaltninger. Afdelinger, der tilbyder videreuddannelse til læger eller tandlæger, planlægges at få besøg hvert 4. år. Hvis uddannelsen har brug for forbedringer, prioriteres det, at afdelingen får besøg oftere. For at blive inspektor eller juniorinspektor skal man først gennemfører Sundhedsstyrelsens 2-dages inspektorkursus.

https://www.sst.dk/da/opgaver/sundhedsvaesen/uddannelse/laeger/inspektorordning

Inspektorkorps

Øst:

Kristine Sarauw Lundsgaard
Martine Aabye
Anita Sørensen
Pierre Viala
Mia Varming Rangholm (juniorinspektor)

Syd:

Lene Anette Nordberg
Tich Thien Kim Ngyen

Nord:

Birte Maigaard
Dorte Rubak (orlov)
Karin Hansen (Juniorinspektor)