15. Nationale Rehabiliteringskonference

Dato: 06 juni 2023
By: Fyn

Rehabilitering i Danmark 2023 - Det faglige ildsted

Stærk rehabiliteringsfaglighed – kræver både samarbejde, organisering og ledelse

De næste 3 års rehabiliteringskonferencer har fokus på,hvordan man kommer fra hvidbogsanbefalinger til handling til ændring af praksis. Der hentes bl.a. inspiration fra og til Hvidbogens tænketank. Vi har med den nye definition som både Styrelser, KL, DR, brugere og fagprofessionelle kommitter sig til i Danmark fået et solidt fun-
dament og afsæt for at arbejde med og løfte kvaliteten og fagligheden i rehabilitering.

Rehabilitering er en tværfaglig disciplin, som forudsætter både tværfaglige og monofaglige kompetencer - de såkaldte T-formede kompetencer. Stærk rehabiliteringsfaglighed skabes både gennem uddannelse og gennem de måder, vi arbejder sammen på i hverdagens praksis. Kompetencer styrkes, når vi arbejder sammen i interprofessionelle teams og når vi arbejder sammen på tværs af sektorer og siloer. Samtidig har vi behov for at kunne mødes ved ”det faglige ildsted”, hvor vi kan sparre og supervisere hinanden monofagligt.

Hvordan organiserer og strukturerer vi rehabiliteringsarbejdet, både internt og tværgående, så vi understøtter mono- og tværfaglig udvikling, vidensdeling, forskning og udvikling? Den brændende platform er den demografiske udvikling og presset på velfærdsydelserne, der indirekte udfordrer de rehabiliterende indsatser, samtidig med at vi netop på denne baggrund ser nødvendigheden af forebyggende og rehabiliterende indsatser mere end nogensinde før.

Som medarbejdere og ledere skal vi agere i dette paradoks. Kompleksitet i borgerens rehabiliteringsbehov såvel som kompleksitet i indsatser er et vilkår. Hvordan arbejder og samarbejder vi bedst muligt i denne præmis? Hvordan understøtter vi borgerens rehabilitering bedst muligt i denne nye kontekst?
Vi vil på dagen få mulighed for at høre oplæg i plenum samt arbejde i grupperum inden for emnerne: T-formede kompetencer, Ledelse og organisering, Interdisciplinær læring og samarbejde, Uddannelse/forskning, Kvalitetsstandarder, Civilsamfundets inddragelse og Samfundsøkonomi.

Læs mere

DASAMS årsmøde 2023

Dato: 08 juni 2023
By: Hindsgavl Slot, Middelfart

DASAMS årsmøde 2023 - datoerne er fastlagt 8. - 9. juni 2023

Læs mere

National uddannelsesdag

Dato: 25 august 2023
By:

Næste nationale uddannelsesdag er fastsat til den 25. august 2023 og har til formålet at drøfte den fremtidig uddannelse indenfor samfundsmedicin. Vi forventer at have mere specifikke oplysninger om vores kommende specialebeskrivelse og målbeskrivelse, når vi kommer tættere på sommeren 2023.

Program følger i løbet af første halvår af 2023.

Målgruppe: delkursusledere, UAO, UKYL, Vejledere, PKL, ledende overlæger

Tilmelding:

Sted:

Pris: DASAMS støtter uddannelsesdagen, hvorfor det er gratis at deltage

 

Læs mere