Hvad er samfundsmedicinsk forskning?

Samfundsmedicinsk forskning skal bidrage til at skabe det videnskabelige fundament for at fremme befolkningens sundhed, forebygge sygdom, begrænse konsekvenserne af sygdom og mindske ulighed i sundhed mellem forskellige grupper i samfundet.

Der er fokus på:

  • forekomst, fordeling og årsager til sygdomme og sygdomskonsekvenser på individ, gruppe og samfundsniveau.
  • sundhedsfremmende, forebyggende, behandlende og rehabiliterende indsatser – herunder organisation, funktion og resultater

Alle, der har udarbejdet relevante samfundsmedicinske forskningspublikationer, bedes sende disse til:

Ole Steen Mortensen (osm@regionsjaelland.dk) eller
Claus Vinther (claus.vinther@rm.dk)
som vil vurdere mulighederne for offentliggørelse på hjemmesiden.