Hovedkursusleder og -assistent søges

Dansk Samfundsmedicinsk Selskab søger ny hovedkursusleder

 

Dit speciale har brug for dig – bliv Dansk Samfundsmedicinsk Selskabs nye hovedkursusleder

Vil du være vores nye hovedkursusleder:

  • Brænder du for uddannelsen af samfundsmedicinske speciallæger?
  • Vil du gerne være med til at præge specialet?
  • Vil du gerne være i dialog og løbende kontakt med andre hoveduddannelseslægerne i samfundsmedicin fra hele landet?
  • Er du specialelæge i samfundsmedicin? 

Som hovedkursusleder får du et stort netværk inden for specialet. Du planlægger kursusrækken, samarbejder med delkursuslederne og uddannelsesudvalget, sikrer budget, håndterer dispensationsansøgninger, fungerer som kontaktperson for Sundhedsstyrelsen og besvarer henvendelser om de specialespecifikke kurser fra uddannelseslæger.  

Opgaverne løses i fællesskab med hovedkursuslederassistenten med hvem indbyrdes ansvars- og opgavefordeling aftales.

Hovedkursusleder indgår naturligt i Uddannelsesudvalget under bestyrelsen og refererer hertil.

Hvis dette har fanget din interesse, så send en kortfattet ansøgning med oplysning om nuværende ansættelse og funktion til formanden for Uddannelsesudvalget, Dorte Rubak, senest den 7. august 2023uddannelsesudvalget@dasams.dk.  

Bedømmelse og indstilling varetages af uddannelsesudvalget, og bestyrelsen træffer endelig beslutning. Der kan forventes tilbagemelding omkring den 1. september 2023. Det er hensigten at der er flydende udskiftning af posten, så der løbende sikres generationsskifte i rollen. Dermed vil overtagelsen af rollerne også være flydende, således at der sikres en god overgang. Honoreringen er sv.t. et samlet beløb som deles efter aftale mellem hovedkursusleder og hovedkursuslederassistent på 9.000 kr./kursus/år.


Såfremt du måtte have spørgsmål er du velkommen til at sende en mail til hovedkursusleder@protonmail.com

Dansk Samfundsmedicinsk Selskab søger ny hovedkursuslederassistent

 

Dit speciale har brug for dig – bliv Dansk Samfundsmedicinsk Selskab nye hovedkursuslederassistent

Vil du være vores nye hovedkursuslederassistent:

  • Brænder du for uddannelsen af samfundsmedicinske speciallæger?
  • Vil du gerne være med til at præge specialet?
  • Vil du gerne være i løbende kontakt med hoveduddannelseslæger i samfundsmedicin fra hele landet?
  • Er du samfundsmedicinsk uddannelseslæge? 

Som hovedkursuslederassistent får du et stort netværk inden for specialet og får mulighed for at udvide din samfundsmedicinske kompetenceprofil. Du planlægger kursusrækken sammen med hovedkursusleder, delkursuslederne og uddannelsesudvalget, tager imod kursustilmeldinger, gennemgår evalueringer, er med til at sikre budget og besvarer henvendelser om de specialespecifikke kurser fra uddannelseslæger.

Opgaverne løses i fællesskab med hovedkursuslederen med hvem indbyrdes ansvars- og opgavefordeling aftales.

Hovedkursuslederassistent vil lige som hovedkursusleder indgå naturligt i Uddannelsesudvalget under bestyrelsen og refererer hertil. Det er dog ikke et krav at assistenten skal deltage i uddannelsesudvalget.

Hvis dette har fanget din interesse, så send en kortfattet ansøgning med oplysning om nuværende ansættelse og funktion til formanden for Uddannelsesudvalget, Dorte Rubak, senest d. 7. august 2023 på uddannelsesudvalget@dasams.dk.  

Bedømmelse og indstilling varetages af uddannelsesudvalget, og bestyrelsen træffer endelig beslutning. Der kan forventes tilbagemelding omkring den 1. september 2023. Det er hensigten at der er flydende udskiftning af posten, så der løbende sikres generationsskifte i rollen. Dermed vil overtagelsen af rollerne også være flydende, således at der sikres en god overgang. Honoreringen er sv.t. et samlet beløb som deles efter aftale mellem hovedkursusleder og hovedkursuslederassistent på 9.000 kr./kursus/år.

Såfremt du måtte have spørgsmål er du velkommen til at sende en mail til hovedkursusleder@protonmail.com