Hovedkursusleder og -assistent søges

Dansk Samfundsmedicinsk Selskab søger ny hovedkursusleder

Opslaget som PDF fil

Kan du svare ja til følgende, så kan det være du skal være vores nye hovedkursusleder:

  • Brænder du for uddannelsen af samfundsmedicinske speciallæger?
  • Vil du gerne være med til at præge specialet?
  • Vil du gerne være i dialog og løbende kontakt med andre hoveduddannelseslægerne i samfundsmedicin fra hele landet?
  • Er du specialelæge i samfundsmedicin? 

Som hovedkursusleder får du et stort netværk inden for specialet. Du planlægger kursusrækken sammen med hovedkursuslederassistenten, delkursuslederne og uddannelsesudvalget, sikrer budget og står til rådighed for spørgsmål fra uddannelseslægerne. For konkretisering af opgaverne se vedhæftede årshjul.

Opgaverne løses i fællesskab med hovedkursuslederassistenten, og der vil sammen aftales hvem der løser hvilke opgaver. Fx kan det være hovedkursusleder, som vurderer dispensationsansøgninger, sikre endelig budget 

Hovedkursusleder vil som hovedkursuslederassistent indgår naturligt i Uddannelsesudvalget under bestyrelsen og refererer hertil.

Hvis det har fanget din interesse så send en kortfattet ansøgning med oplysning om nuværende ansættelse og funktion til formanden for uddannelsesudvalget, Dorthe Rubak, senest den 8. juli 2021 til uddannelsesudvalget@dasams.dk.

Bedømmelse og indstilling varetages af uddannelsesudvalget, og der træffes endelig beslutning af bestyrelsen i Dansk Samfundsmedicinsk Selskab, og der kan forventes tilbagemelding omkring den 1. september 2021. Det er hensigten at der er flydende udskiftning af posten, så der løbende sikres generationsskifte i rollen. Dermed vil overtagelsen af rollerne også være flydende, således at der sikres en god overgang. Honoreringen er sv.t. et samlet beløb som deles efter aftale mellem hovedkursusleder og hovedkursuslederassistent på 9.000 kr./kursus/år.


Såfremt du måtte have spørgsmål er du velkommen til at sende en mail til hovedkursusleder@protomail.com 

Dansk Samfundsmedicinsk Selskab søger ny hovedkursuslederassistent

Kan du svare ja til følgende, så kan det være du skal være vores nye hovedkursuslederassistent:

  • Brænder du for uddannelsen af samfundsmedicinske speciallæger?
  • Vil du gerne være med til at præge specialet?
  • Vil du gerne være i dialog og løbende kontakt med andre hoveduddannelseslægerne i samfundsmedicin fra hele landet?
  • Er du samfundsmedicinsk hoveduddannelseslæge? 

Som hovedkursuslederassistent får du et stort netværk inden for specialet. Du planlægger kursusrækken sammen med hovedkursusleder, delkursuslederne og  uddannelsesudvalget, sikrer budget og står til rådighed for spørgsmål fra  uddannelseslægerne. For konkretisering af opgaverne se vedhæftede årshjul. Opgaverne løses i fællesskab med hovedkursusleder, og der vil sammen aftales hvem der løser hvilke opgaver. Fx kan det være hovedkursuslederassistent, som sikre liste over tilmeldte til kurserne, sikre kvittering til de uddannelseslæger, der har tilmeldt sig kurser.

Hovedkursuslederassistent vil som hovedkursusleder indgår naturligt i Uddannelsesudvalget under bestyrelsen og refererer hertil.

Hvis det har fanget din interesse så send en kortfattet ansøgning med oplysning om nuværende ansættelse og funktion til formanden for uddannelsesudvalget, Dorthe Rubak, senest den 8. juli 2021 til uddannelsesudvalget@dasams.dk.

Bedømmelse og indstilling varetages af uddannelsesudvalget, og der træffes endelig beslutning af bestyrelsen i Dansk Samfundsmedicinsk Selskab, og der kan forventes tilbagemelding omkring den 1. september 2021. Det er hensigten at der er flydende udskiftning af posten, så der løbende sikres generationsskifte i rollen. Dermed vil overtagelsen af rollerne også være flydende, således at der sikres en god overgang. Honoreringen er sv.t. et samlet beløb som deles efter aftale mellem hovedkursusleder og hovedkursuslederassistent på 9.000 kr./kursus/år.


Såfremt du måtte have spørgsmål er du velkommen til at sende en mail til hovedkursusleder@protomail.com