Forskningstræning

Forskningstræningsmodulet er en obligatorisk del af speciallægeuddannelsen og skal normalt være påbegyndt senest to år efter hoveduddannelsens start og afsluttet senest et halvt år før speciallægeuddannelsen er gennemført. Du kan læse mere om forskningstræningen her.

Forskningstræningen i Samfundsmedicin består af deltagelse i et grundmodul (3 dage) og to specialespecifikke overbygningsmoduler á hver 3 dage.

Grundmodulet (forskningstræningsmodul I) er fælles for de fleste specialer (herunder samfundsmedicin) og udbydes af de enkelte videreuddannelsesregioner. Læs mere under de enkelte videreuddannelsesregioner: Øst, Nord og Syd

De to specialespecifikke forskningstræningsmoduler II (3 dage) og III (3 dage) afholdes nationalt i et samarbejde mellem Dansk Samfundsmedicinsk Selskab (DASAMS) og Dansk Selskab for Arbejdsmedicin (DASAM). Kurserne vil blive afholdt med cirka halvandet års mellemrum. Næste kursus forventes i begyndelsen af 2022. Oplysning om dato og tilmelding vil blive annonceret her på siden.

Har du fået hoveduddannelsesstilling, og skal du deltage i forskningstræningsmodulet, så send en mail til kursusleder Kirsten Fonager (k.fonager@rn.dk) og kom på venteliste.

Udover deltagelse i de tre forskningstræningsmoduler skal den enkelte uddannelseslæge udarbejde et selvstændigt forskningstræningsprojekt bestående af et skriftligt produkt (10 dage) og en mundtlig fremlæggelse i et relevant fagligt forum (1 dag).