Forskningstræning

Forskningstræningsmodulet er en obligatorisk del af speciallægeuddannelsen og skal normalt være påbegyndt senest to år efter hoveduddannelsens start og afsluttet senest et halvt år før speciallægeuddannelsen er gennemført. Du kan læse mere om forskningstræningen her.

Forskningstræningen i Samfundsmedicin består af deltagelse i et grundmodul (3 dage) og to specialespecifikke overbygningsmoduler á hver 3 dage.

Grundmodulet (forskningstræningsmodul I) er fælles for de fleste specialer (herunder samfundsmedicin) og udbydes af de enkelte videreuddannelsesregioner. Læs mere under de enkelte videreuddannelsesregioner: Øst, Nord og Syd

De to specialespecifikke forskningstræningsmoduler II (3 dage) og III (3 dage) afholdes nationalt i et samarbejde mellem Dansk Samfundsmedicinsk Selskab (DASAMS) og Dansk Selskab for Arbejdsmedicin (DASAM). Kurserne vil blive afholdt med cirka halvandet års mellemrum. Næste kursus forventes i begyndelsen af 2022. Oplysning om dato og tilmelding vil blive annonceret her på siden.

Har du fået hoveduddannelsesstilling, og skal du deltage i forskningstræningsmodulet, så send en mail til kursusleder Kirsten Fonager (k.fonager@rn.dk) og kom på venteliste.

Udover deltagelse i de tre forskningstræningsmoduler skal den enkelte uddannelseslæge udarbejde et selvstændigt forskningstræningsprojekt bestående af et skriftligt produkt (10 dage) og en mundtlig fremlæggelse i et relevant fagligt forum (1 dag).

Foreløbigt program for Forskningstræningsmodul II og III Samfunds- og Arbejdsmedicinske Specialer 2022

Modul II og III er specialespecifikke forskningstræningsmoduler, der afholdes af DASAM og DASAMS i fællesskab. I modul II er formålet de første to dage at give en introduktion til forskellige epidemiologiske forskningsmetoder med udgangspunkt i en klinisk problemstilling, eksempelvis sygefravær. Sidste dag indeholder en gennemgang af registre, der kan anvendes til forskning, metaanalyser samt en introduktion til forskningsetik. På modul III introduceres til kvalitative metoder samt brug af spørgeskema. Herudover vil der være fokus på sundhedstjenesteforskning og kvalitetsforbedringsprojekter.

Modul I skal som udgangspunkt være gennemført før modul II og modul III.

Kursusleder fra DASAM er ledende overlæge Lars Skadhauge, Arbejdsmedicinsk Afd., Sydvestjysk Sygehus, Region Syddanmark (arbejdsmedicin) og fra DASAMS professor Kirsten Fonager, Socialmedicinsk Enhed, Aalborg universitetshospital (samfundsmedicin).

Tilmelding til begge kurser til sekretær Allis Ditlefsen: aldi@rn.dk. Ved tilmelding skal speciale og uddannelsesregion oplyses.

Tilmeldingsfrist til begge moduler den 1. december 2021.
Modul 2 afholdes mandag den 17. januar – onsdag den 19. januar 2022 (i Aarhus)
Modul 3 afholdes mandag den 7. februar – onsdag den 9. februar 2022 (i Aalborg)

Modul II

Sted

Tidspunkt

Emne

Underviser(e)

Arbejdsmedicinsk Klinik, Aarhus Universitetshospital

17-01-2022

10-16.30

 

Introduktion til design og kritisk artikellæsning

Studiedesign og diskussion af metodeproblemer

AMT/KFO.

18-01-2022

8.30-16.30

 

Studiedesign og diskussion af metodeproblemer,

fortsat

AMT/KFO

19-01-2022

8.30-15.30

Forskningsetik

Registerforskning

Meta-analyser

Evidens

MD

HBØ

 

Undervisere:

Ledende overlæge Ane Marie Thulstrup, Arbejdsmedicinsk Klinik, Aarhus Universitetshospital (AMT)
Klinisk professor Kirsten Fonager, Socialmedicinsk Enhed, Aalborg Universitetshospital (KFO)
Lektor, Morten Dige, Institut for Kultur og Samfund, Aarhus Universitet (MD)
Lektor, Ph.d. Henrik Bøggild, Institut for Medicin og Sundhedsteknologi/Faggruppen for Folkesundhed og Epidemiologi, Aalborg Universitet (HBØ)

Modul III

Sted

Tidspunkt

Emne

Underviser(e)

 

Socialmedicinsk Enhed, Aalborg Universitetshospital

07-02-2022

10-16.30

 

Kvalitative metoder

CO

08-02-2022

8.30-16.30

 

Sundhedstjenesteforskning og kvalitetsforbedringsprojekter

 

JM/SPJ

09-02-2022

8.30-15.30

 

Anvendelse af spørgeskema

Forskning og politik

HBØ

LE  

Undervisere:

Lektor, Charlotte Overgaard, Institut for Medicin og Sundhedsteknologi/Faggruppen for Folkesundhed og Epidemiologi, Aalborg Universitet (CO)
Direktør, Professor, Jan Mainz, Psykiatrien Region Nordjylland (JM)
Klinisk professor i klinisk sundhedstjenesteforskning, Søren Paaske Johnsen, Klinisk Institut, Aalborg Universitet og Aalborg Universitetshospital
Lektor, Henrik Bøggild, Institut for Medicin og Sundhedsteknologi/Faggruppen for Folkesundhed og Epidemiologi, Aalborg Universitet (HBØ)
Professor, Lars Ehlers, Danish Center for Health Care Improvement, Aalborg Universitet (LE)