DASAMS årsmøde

Vi holder Årsmøde 2021 på Hindsgavl Slot

mandag d. 11. - tirsdag d. 12. oktober 2021
Der er åbent for tilmelding.

Se programmet....

Årets overordnede temaer:  De forløbne to år har samfundsmedicinen været konfronteret med et af specialets klassiske udfordringer: Bekæmpelsen af en omfattende epidemi. En ny sygdom, der spreder sig ud over verdenen som en ustyrlig pandemi. En 100 årsbegivenhed, som vi i princippet har vidst måtte komme, og alligevel har den været en overraskelse. Den afslørede udfordringer, vi i Danmark ikke havde forventet at skulle håndtere, medførte omfattende omlægninger i sundhedsvæsenet og restriktioner i samfundet generelt, huller i vores beredskab mv. Blandt de foreløbige spor af pandemien har vi fået en ny epidemilov med væsentlig større ministeriel og politisk indflydelse end tidligere, en ny styrelse og nye opgaver og udfordringer for sundhedsmyndigheder, regioner og kommuner. Vi har set, at uligheden i sundhed også har vist sig i risikoen for at blive smittet, og vi har konstateret den sociale uligheds betydning for muligheder og adfærd og dermed for konsekvenserne af corona.

 Vi har også oplevet et effektivt omstillingsparat sundhedsvæsen og løsning af store organisatoriske udfordringer bl.a vedrørende test- og vaccinationskapacitet, smitteopsporing mv.  Omkostningerne udover de økonomiske kender vi knap nok endnu. Hvad har restriktioner og nedlukninger betydet for den generelle sundhed såvel de positive effekter, men især de negative både de fysiske, mentale og sociale virkninger på kort og lidt længere sigt. Det bliver der på årsmødet lejlighed til at overveje og debattere på baggrund af oplæg fra folk med samfundsmedicinsk viden og erfaring, som har stået midt i orkanens øje uden omfattende specifik viden om den nye sygdom, og som har skullet handle og beslutte alligevel. Andre, som har skullet håndtere udfordringerne i forhold til konsekvenser af beslutningerne, og vil bidrage med, hvad det har haft af betydning sundhedsmæssigt, socialt og samfundsmæssigt.

Dag 1 vil have fokus på administrativ medicin og dag 2 på det socialmedicinske.

Blandt oplægsholderne dag 1 kan foreløbig nævnes Dr. Dorit Nitzan, Director- Regional Emergency, WHO Europa (Key –note speaker), Thea Kølsen-Fischer, forskningschef og epidemidetektiv for WHO, Tyra Grove Krause, faglig direktør, Statens Serum Institut, Bolette Søborg, enhedschef og Helene Probst, vicedirektør begge Sundhedsstyrelsen og Bente Møller, enhedschef, Styrelsen for patientssikkerhed.

Programmet omfatter også postersession og mulighed for faglig debat og - som altid - inspirende og hyggeligt fagligt samvær.
Nærmere oplysninger om program følger snarest.

Nærmere oplysninger om kravene til indsendelse af abstract til posterpræsentation findes her

Deltagerpriser:
Overnatning i enkeltværelse for medlem af DASAMS 4.600,00 kr. Ikke medlem af DASAMS kr. 5.400,00 kr.

Hvis der tilmeldes flere deltagere, end der er plads til på Hindsgavl Slot, vil de overskydende blive anvist andet hotel.

Deltagere, som deler et dobbeltværelse, er sikret indkvartering på Hindsgavl. Der er 250 kr. rabat pr. deltager i dobbeltværelse.

DASAMS bestyrelse udbyder et lille antal fripladser til mødet efter begrundet ansøgning. Kriterierne fremgår her.

Du kan tilmelde dig årsmødet her…

På gensyn på Hindsgavl

Venlig hilsen

DASAMS bestyrelse og årsmødeudvalg.

Kommende årsmøder:

 

19. - 20. maj 2022