Kontakt og medlemskab

Kontakt til DASAMS vil altid kunne ske gennem sekretariatet, som hurtigst muligt vil skabe kontakt til den relevante person.

DASAMS sekretariat sekretariat@dasams.dk 
Svenstrupvænget 5E
5260  Odense S

Tlf. 7060 5845

Selskabets CVR nr. 3218 6815
Konto i Middelfart Sparekasse 1684-3231899129

Bliv medlem, klik her....

Bestyrelsen kan kontaktes via nedenstående mailadresser:

forperson@dasams.dk 

naestforperson@dasams.dk  

kasserer@dasams.dk

sekretaer@dasams.dk 

Du kan se hvem der er i bestyrelsen her

De stående udvalg kan kontaktes via disse mailadresser:

uddannelsesudvalget@dasams.dk

forskningsudvalget@dasams.dk

aarsmoedeudvalget@dasams.dk