DASAMS bestyrelse

Bestyrelsens sammensætning efter generalforsamling 7. juni 2019.

Formand
Dorthe Goldschmidt
Teamleder, overlæge, ph.d.
Steno Diabetes Center Copenhagen
E-mail: formand@dasams.dk 

Næstformand
Marianne Jespersen
Speciallæge i samfundsmedicin
Fhv. overlæge i Sundhedsstyrelsen
E-mail: naestformand@dasams.dk 

Kasserer
Mette Lund Jespersen
Speciallæge i samfundsmedicin
E-mail:  kasserer@dasams.dk 

Sekretær
Martine Aabye
Hoveduddannelseslæge, 
Sundhedsstyrelsen
E-mail: sekretaer@dasams.dk 

Dorte Balle Rubak
Overlæge, Speciallæge i samfundsmedicin
Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering, Region Midtjylland
E-mail: uddannelsesudvalget@dasams.dk 

Eva Benfeldt
Afdelingslæge, ph.d., MPG
Socialmedicinsk Center, Frederiksberg Hospital, Region Hovedstaden

Karsten Thielen
Afdelingslæge, ph.d., MPH, Frederiksberg Hospital

Suppleanter:

Anne Hansen
Hoveduddannelseslæge, ph.d.
Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering, Hospitalsenheden Vest, Region Midtjylland