DASAMS bestyrelse

Bestyrelsens sammensætning efter generalforsamling 9. juni 2023.

Forperson
Ane B. Vind
Speciallæge i samfundsmedicin
E-mail: forperson@dasams.dk 

Næstforperson
Ann C. Lyngberg
Speciallæge i samfundsmedicin
E-mail: naestforperson@dasams.dk 

Kasserer
Nanna C. Læssøe
Speciallæge i samfundsmedicin
E-mail:  kasserer@dasams.dk 

Sekretær
Katerina Bray
Uddannelseslæge i samfundsmedicin
E-mail: sekretaer@dasams.dk 

Marianne Jespersen
Speciallæge i samfundsmedicin

Kamilla G. Laut
Speciallæge i samfundsmedicin

Marie Kikkenborg
Speciallæge i samfundsmedicin

Suppleanter:

Katrine S. Andersen
Uddannelseslæge i samfundsmedicin

Anne Hansen
Speciallæge i samfundsmedicin

 

 

 

DASAMS bestyrelse efter generalforsamlingen 2023, fra venstre:
Katerina Meznikowa, Lasse S. Vestergaard, Ane B. Vind, Katrine S. Andersen, Ann C. Lyngberg, Nanna C. Læssøe, Marianne Jespersen og Marie Kikkenborg.