DASAMS bestyrelse

Bestyrelsens sammensætning efter generalforsamling 7. juni 2019.

Formand
Dorthe Goldschmidt
Speciallæge i samfundsmedicin
E-mail: formand@dasams.dk 

Næstformand
Marianne Jespersen
Speciallæge i samfundsmedicin
E-mail: naestformand@dasams.dk 

Kasserer
Mette Lund Jespersen
Speciallæge i samfundsmedicin
E-mail:  kasserer@dasams.dk 

Sekretær
Karin Hansen
Uddannelseslæge i samfundsmedicin, speciallæge i ortopædkirurgi
E-mail: sekretaer@dasams.dk 

Martine Aabye
Uddannelseslæge i samfundsmedicin 

Eva Benfeldt
Speciallæge i dermatologi, ph.d., MPG

Karsten Thielen
Speciallæge i samfundsmedicin

Suppleanter:

Anne Hansen
Uddannelseslæge i samfundsmedicin

Dorte Balle Rubak
Speciallæge i samfundsmedicin
E-mail: uddannelsesudvalget@dasams.dk 

DASAMS' bestyrelse efter generalforsamling 12. oktober 2021