DASAMS bestyrelse

Bestyrelsens sammensætning efter generalforsamling 20. maj 2022

Forperson
Dorthe Goldschmidt
Speciallæge i samfundsmedicin
E-mail: forperson@dasams.dk 

Næstforperson
Ane B. Vind
Speciallæge i samfundsmedicin
E-mail: naestforperson@dasams.dk 

Kasserer
Nanna C. Læssøe
Speciallæge i samfundsmedicin
E-mail:  kasserer@dasams.dk 

Sekretær
Karin Hansen
Uddannelseslæge i samfundsmedicin, speciallæge i ortopædkirurgi
E-mail: sekretaer@dasams.dk 

Marianne Jespersen
Speciallæge i samfundsmedicin

Eva Benfeldt
Speciallæge i dermatologi

Marie Kikkenborg
Speciallæge i samfundsmedicin

Suppleanter:

Karsten Thielen
Speciallæge i samfundsmedicin

Kamilla G. Laut
Uddannelseslæge i samfundsmedicin