Bestyrelsesmedlem i DASAMS, hvad indebærer det?

  • Du får mulighed for at være med til at præge det samfundsmedicinske speciales fremtid!
  • Du lærer noget om hvordan DASAMS’ bestyrelse arbejder strategisk for at fremme medlemmernes interesser
  • Du får indblik i politiske processer, høringssvar, forarbejdet til politiske dagsordener (som andre først ser udfoldet flere måneder senere)
  • Du får mulighed for at være med til at præge sundhedsvæsnet i Danmark til gavn for både patienter, pårørende og medarbejdere.

Hvad forventes af et bestyrelsesmedlem?

Det forventes at du deltager aktivt i at løse bestyrelsens forskellige opgaver afhængig af hvor dine interesser ligger.

Hvor tit skal jeg komme til bestyrelsesmøde?

  • en gang månedligt på Teams, typisk kl. 16-18 på en hverdag
  • 2 gange årligt IRL, typisk sidst i august og igen om foråret 6-8 uger før generalforsamlingen, hvor bestyrelsen mødes med udvalgene i DASAMS

Hvad kan jeg få indflydelse på?

Du kan fx komme til at være med til at præge indholdet i speciallægeuddannelsen, eller du kan deltage i at skrive kommissorier for udvalgsarbejder i DASAMS eller være med til at udarbejde høringssvar om emner, du interesserer dig for.

Hvorfor skal jeg gå efter at blive bestyrelsesmedlem eller suppleant lige nu?

Fordi vi er en ambitiøs bestyrelse, som er godt samarbejdende og vil velkomme dig med åbne arme. Hvis du er klar til et lægge en arbejdsindsats for dit selskab kan du lære en masse, samtidig med at du har det sjovt og gør noget godt for dit selskab

Hvor mange skal I bruge?

Vi skal bruge 2 speciallæger i samfundsmedicin og 1 uddannelseslæge til suppleant-posten

Meld dit kandidatur før generalforsamlingen, hvis du ikke er til stede på dagen. Eller mød op til generalforsamlingen og fortæl hvorfor netop du skal ind i bestyrelsen!!

Medlemmer til udvalg under DASAMS

Har du særlige interesser eller vil du blive klogere på forskning, uddannelse eller efteruddannelse? - så stil op til valg på generalforsamlingen.