Forskningsudvalg

Formand
Henrik Bøggild
Lektor, ph.d.
Institut for Medicin og Sundhedsteknologi/Faggruppen for Folkesundhed og Epidemiologi, Aalborg Universitet
forskningsudvalget@dasams.dk

Sekretær
Mia Fischer Button

Kirsten Fonager
Professor, overlæge, ph.d.
Klinisk Institut, Aalborg Universitetshospital

Ole Steen Mortensen
Professor, overlæge, ph.d.
Arbejdsmedicinsk Afdeling, Holbæk Sygehus

Camilla Hiul Suppli
Hoveduddannelseslæge i Samfundsmedicin

Signe Eiland
Hoveduddannelseslæge, Center for Sundhed, Region Hovedstaden

Karsten Thielen
Overlæge
Arbejds- og socialmedicinsk Center, Holbæk Sygehus

Frederik Martiny
Reservelæge, Socialmedicinsk Center, Frederiksberg

Katerina Bray
Hoveduddannelseslæge i samfundsmedicin, Øst

Jan Mainz

Anne Mette Fløe Hvass
H-læge, Sociallægeinstitutionen, Aarhus Kommune

Anne Christine Nordholm
Ph.d. studerende, Statens Serum Institut

Anne Petrea Hansen
H-læge, Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering, Region Midtjylland

Lea Stevnsborg
Reservelæge, Socialmedicinsk Center, Frederiksberg Hospital