Forskningsudvalg

Formand
Henrik Bøggild
Lektor, ph.d.
Institut for Medicin og Sundhedsteknologi/Faggruppen for Folkesundhed og Epidemiologi, Aalborg Universitet
forskningsudvalget@dasams.dk

Sekretær
Laura Schärfe Jensen
Afdelingslæge, ph.d.
Socialmedicinsk Enhed, Aalborg Universitetshospital

Kirsten Fonager
Professor, overlæge, ph.d.
Klinisk Institut, Aalborg Universitetshospital

Claus Vinther Nielsen
Forskningschef, professor, overlæge, ph.d.
DEFACTUM, Region Midtjylland - Aarhus Universitet

Ole Steen Mortensen
Professor, overlæge, ph.d.
Arbejdsmedicinsk Afdeling, Holbæk Sygehus

Camilla Hiul Suppli
Hoveduddannelseslæge i Samfundsmedicin

Signe Eiland
Hoveduddannelseslæge, Center for Sundhed, Region Hovedstaden

Karsten Thielen
Overlæge
Arbejds- og socialmedicinsk Center, Holbæk Sygehus

Tobias Kjøller
Uddannelseslæge

Frederik Martiny
Reservelæge, Socialmedicinsk Center, Frederiksberg

Katerina Bray
Hoveduddannelseslæge i samfundsmedicin, Øst