Forskningsudvalg

Formand
Kirsten Fonager
Professor, overlæge, ph.d.
Klinisk Institut, Aalborg Universitetshospital
forskningsudvalget@dasams.dk

Sekretær
Laura Schärfe Jensen
Afdelingslæge, ph.d.
Socialmedicinsk Enhed, Aalborg Universitetshospital

Ole Steen Mortensen
Professor, overlæge, ph.d.
Arbejdsmedicinsk Afdeling, Holbæk Sygehus

Claus Vinther Nielsen
Forskningschef, professor, overlæge, ph.d.
DEFACTUM, Region Midtjylland - Aarhus Universitet

Henrik Bøggild
Lektor, ph.d.
Institut for Medicin og Sundhedsteknologi/Faggruppen for Folkesundhed og Epidemiologi, Aalborg Universitet

Berit Andersen
Professor, ledende overlæge, ph.d.
Afdeling for Folkeundersøgelser, Region Midtjylland

Camilla Hiul Suppli
Hoveduddannelseslæge i Samfundsmedicin

Signe Eiland
Introduktionslæge, Socialmedicinsk Center, Frederiksberg