Kommissorium Forskningsudvalget

 1. Forskningsudvalgets overordnede formål
  Forskningsudvalgets vision er at fremme forskningsaktiviteter, således at folkesundhedsinitiativer på samfunds, gruppe og individniveau kan gennemføres på det bedste evidensbaserede grundlag. Dette skal ske ved, at forskningsudvalget rådgiver DASAMS medlemmer om muligheder for igangsættelse af forskning og medvirker til at styrke forskningen indenfor alle områder af det samfundsmedicinske speciale. Forskningsudvalget skal rådgive DASAMS bestyrelse i forskningspolitiske spørgsmål.

 2. Forskningsudvalgets sammensætning
  Udvalget skal bestå af både seniore forskere og yngre forskere. Det tilstræbes, at udvalget består af samfundsmedicinere, der repræsenterer universiteter, klinik og administration. Selskabets professorer skal sikres en tydelig repræsentation. Der bør indgå op til 5 yngre forskere.
  Formanden for forskningsudvalget udpeges blandt udvalgets seniore forskere.

 3. Reference
  Forskningsudvalget er et udvalg under DASAMS, og medlemmer kan optages efter godkendelse af bestyrelsen.

 4. Forskningsudvalgets opgaver

Stk. 1: Forskningsudvalget har til opgave at stimulere forskning inden for det
samfundsmedicinske speciale, at være rådgivende overfor selskabets bestyrelse, samt at
bidrage til at styrke selskabets forskningsrelationer til andre selskaber og institutioner i de tilfælde, hvor det ikke naturligt hører under de enkelte forskergrupper. De aktive forskere blandt selskabets medlemmer opfordres til løbende at orientere forskningsudvalget om deres forskningsaktiviteter.

Stk. 2: Rådgivning af DASAMS bestyrelse vedrørende prioritering af samfundsmedicinske
satsningsområder. Rådgivning af selskabets medlemmer med henblik på at støtte forskning indenfor hele det samfundsmedicinske område.

Stk. 3: Medvirke til at skabe et frugtbart og stimulerende samfundsmedicinsk forskningsmiljø, dels ved fokusering på uddannelse af yngre forskere, dels ved at fremme muligheden for udveksling af forskere og forskningsideer mellem andre nationale og internationale samfundsmedicinske selskaber og forskningsenheder.

Stk. 4: Fremme samarbejdsrelationerne til De Sundhedsvidenskabelige Fakulteter på landets universiteter samt styrke selskabets relationer til eksterne forskningsmiljøer, udvalg og råd.