Udvalg om samfundsmedicinske retningslinjer

DASAMS' bestyrelse har i april 2024 vedtaget at nedsætte et udvalg for samfundsmedicinske retningslinjer og lagt budget for arbejdet i det kommende bestyrelsesår. Målet er at udvalgsposterne besættes på DASAMS generalforsamling 2024. Vi håber, at I vil orientere jer i det vedhæftede udkast til kommissorium og beskrivelse af rammerne for arbejdet - og at I vil overveje at stille op til udvalget.
 
I januar afholdt en gruppe under DASAMS' bestyrelse et kick off-møde med det formål at påbegynde udarbejdelse af retningslinjer for det samfundsmedicinske speciale. Deltagergruppen repræsenterede det samfundsmedicinske speciale bredt i forhold til både geografi, anciennitet og de samfundsmedicinske niveauer. Mødet indeholdt inspirationsoplæg, workshops og plenumdiskussioner.
 
I foråret 2024 har deltagergruppen udarbejdet en rammebeskrivelse for det fremtidige arbejde med samfundsmedicinske retningslinjer, udkast til udvalgskommissorium, udkast til en generisk skabelon for samfundsmedicinske retningslinjer og et udkast til kriterier for indstilling af emner til retningslinjer. Alt det udarbejdede materiale er tilgængeligt på DASAMS' hjemmeside: https://www.dasams.dk/om-dasams/retningslinjeudvalg/