Årsmødet 2023

DASAMS årsmøde 2023

8. - 9. juni 2023 på Hindsgavl Slot

 

Find materiale til årsmødet her....


Vi glæder os til at se så mange som muligt til årsmødet.  Vi har i år valgt at se på vores speciales arbejdsområder og status og udvikling på en række samfundsmedicinske hovedarbejdsområder.

Det overordnede tema for årsmødet er:
Myndighedsfunktioner – samfundsmedicinerens rolle og opgaver som del af en myndighed i krydsfeltet mellem sundhedsfaglighed, jura og politik

Det samlede sundhedsvæsen oplever mange udfordringer i disse år. Der foregår løbende udvikling og ændringer. Det gælder også for de områder, institutioner og funktioner, hvor samfundsmedicinere arbejder i et tværfagligt samarbejde med andre faggrupper.  I den sammenhæng er de faglige samfundsmedicinske kernekompetencer grundlag for en kvalificeret sundhedsfaglighed i varetagelse af myndighedsopgaverne.  På en række områder har store samfundsmedicinske arbejdspladser en myndighedsfunktion, hvor eventuelle afgørelser sker i samarbejde mellem forskellige fagligheder, men hvor den sundhedsfaglige vurdering udgør et vigtigt argument for den endelige afgørelse. Her har samfundsmedicineren en vigtig rolle.

På årsmødet vil forskellige samfundsmedicinere præsentere deres myndighedsfunktioner og opgaver og vise hvordan vi med en stærk lægefaglighed og forståelse for jura og politik kan bidrage til en hensigtsmæssig og kvalificeret udvikling i og udenfor sundhedsvæsenet.

Praktiske informationer:
Tilmelding , pris mv. Der vil snarest blive åbnet for tilmelding til årsmødet. Gebyr for deltagelse er 4.600,00 kr. for medlemmer af selskabet, mens prisen for ikke-medlemmer er 5.700,00 kr. Programmet kommer som vanligt til at omfatte faglige oplæg, postersession med mulighed for at kunne præsentere projekter, netværksdannelser og hyggeligt socialt samvær, og som vanligt slutter dag 2 med generalforsamlingen. Nærmere program for årsmødet udkommer snart.

Trods inflation mv. har bestyrelsen besluttet at fastholde det hidtidige gebyr på 4.600,00 kr. for tredje gang i træk, fordi vi prioriterer, at så mange som muligt kan deltage, hvilket vi især i år finder vigtigt i lyset af bl.a. specialerevisionsprocessen.

I år vil der i forbindelse med tilmeldingen blive mulighed for at tilkendegive om man gerne vil dele værelse og med hvem. Nærmere information herom vil fremgå ved tilmelding.   

Som vanligt vil der være et lille antal fripladser efter de samme kriterier som i tidligere år. https://www.dasams.dk/begivenheder/dasams-arsmode/arsmodet-2023/friplads-til-arsmodet/

Regler og frist for indsendelse af Abstract for postersessionen fremgår her
https://www.dasams.dk/begivenheder/dasams-arsmode/arsmodet-2023/abstracts-til-posters/

Abstractbogen vil i år blivtilsendt virtuelt, idet vi har afskaffet konferencemapperne.

Generalforsamlingen
Indkaldelse til generalforsamlingen udsendes i henhold til vedtægterne og generalforsamlingen planlægges til den 9. juni om eftermiddagen. Vi kan allerede nu oplyse, at nogle medlemmer af bestyrelsen ikke genopstiller. Der skal også nyvælges et medlem til bestyrelsespladsen som uddannelsessøgende.

Processen vedr. Speciallægeuddannelsen
Der er i de sidste år foregået en proces omkring revision af den speciallægelige uddannelse. Aktuelt kan vi oplyse, at Sundhedsstyrelsens samlede rapport blev behandlet i det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse den 1. marts 2023. Planen er derefter, at Sundhedsstyrelsens samlede rapport til revision af speciallægeuddannelsen skal sendes i offentlig høring i løbet af foråret. Så snart dette sker vil vi orientere alle medlemmer herom og om bestyrelsens planer i relation til høringen.  Rapporten og den videre proces vil naturligvis også indgå som et vigtigt emne i relation til årsmødet og bl.a. generalforsamlingen

Vi glæder os til at se så mange som muligt af jer på Hindsgavl.

På vegne af Bestyrelsen og Årsmødeudvalget

Dorthe Goldschmidt                                             Marianne Jespersen
Forperson i Bestyrelsen                                        Forperson i Årsmødeudvalget