om YSAM-udvalget

Mailadresse: ysam@dasams.dk

Udvalget for yngre samfundsmedicinere (YSAM-udvalget) er et udvalg under DASAMS, hvis formål er at fremme samfundsmedicinske uddannelseslægers interesser i alle tre videreuddannelsesregioner. 

YSAM-udvalget består af et mindre antal samfundsmedicinske uddannelseslæger, som holder løbende møder, hvor problemstillinger og aktiviteter drøftes og planlægges. 
Der nedsættes arbejdsgrupper med specifikke formål efter behov. YSAM-udvalget er i løbende dialog med DASAMS bestyrelse og uddannelsesudvalget. Alle er velkomne til at skrive til udvalget på ovenstående mailadresse med emner, som ønskes drøftet. 

Hvert år i forbindelse med DASAMS årsmøde afholder YSAM-udvalget et årsmøde for alle samfundsmedicinske uddannelseslæger. Hér vælges medlemmerne af YSAM-udvalget samt formandskabet.

Du er altid meget velkommen til at kontakte YSAM-udvalget, hvis du har spørgsmål om speciallægeuddannelsen, information om kommende kurser, ønsker til hjemmesiden, besøgsdage, netværksmøder, øvrige aktiviteter m.v., som du tænker bedst besvares af en anden yngre samfundsmediciner.

Vi anbefaler desuden, at du melder dig ind i Facebookgruppen ”Samfundsmedicin”, hvor der også løbende vil være opdateringer.