Dansk Samfundsmedicinsk Selskab

National Samfundsmedicinsk Uddannelsesdag - 23. august 2024

Uddannelsesudvalget i DASAMS indbyder til National Samfundsmedicinsk Uddannelsesdag
23. august kl. 09.45-15.15.

Målgruppe: delkursusledere, UAO, UKYL, Vejledere, PKL, ledende overlæger og andre med interesse for uddannelsen.

Sted: Sundhedsstyrelsen, Islands Brygge 57, 2300 København S. Mødelokale: ’Auditorium’

Formålet er at mødes og skabe netværk omkring den samfundsmedicinske speciallægeuddannelse. Vi planlægger oplæg om kompetencer og kompetenceudvikling med fokus på uddannelse og refleksion i forhold til fremtidens samfundsmedicinske speciallæge.

Program og tilmelding følger i løbet af februar.

DASAMS støtter uddannelsesdagen, hvorfor det er gratis at deltage.

Sundhedsstyrelsen, Islands Brygge 57, 2300 København S. Mødelokale: ’Auditorium’

Program for samfundsmedicinsk uddannelsesdag 23. aug 2024

9.45 - 10.00    Ankomst og morgenmad
10.00 - 10.15  Velkomst ved Karen Marie og Amalie
10.15 - 11.00  Sekretariatschef ved LVU Øst Kristine Lundsgaard:
                      Fremtidens krav om dynamiske kompetencer og den stigende
                      kompleksitet i arbejdet
11.00 - 12.00  Enhedschef i Sundhedsstyrelsens Enhed for Uddannelse Claus Malta:
                      Arbejdet med målbeskrivelser og specialets fremtid
12.00 - 13.00  Frokost
13.00 - 13.45  Direktør for Center for Sundhed i Region Hovedstaden Charlotte Hosbond:
                      Samfundsmedicinerens rolle i et arbejdsgiverperspektiv
13.45 - 14.00  Kaffe og kage
14.00 - 14.45  Cheflæge på Holbæk Arbejds- og Socialmedicinsk Afdeling Ann Lyngberg:
                      Perspektiver på samfundsmedicinske kompetencer i fremtiden
14.45 - 15.15  Opsamling og evaluering