Forskningstræningsopgaven

Under udarbejdelse

Forskningstræningen i Samfundsmedicin består af deltagelse i et grundmodul (3 dage) og to specialespecifikke overbygningsmoduler á hver 3 dage. Grundmodulet (forskningstræningsmodul I) er fælles for de fleste specialer (herunder samfundsmedicin) og udbydes af de enkelte videreuddannelsesregioner.

De to specialespecifikke forskningstræningsmoduler II (3 dage) og III (3 dage) afholdes nationalt i et samarbejde mellem Dansk Samfundsmedicinsk Selskab (DASAMS) og Dansk Selskab for Arbejdsmedicin (DASAM).

Udover deltagelse i de tre forskningstræningsmoduler skal den enkelte uddannelseslæge udarbejde et selvstændigt forskningstræningsprojekt bestående af et skriftligt produkt (10 dage) og en mundtlig fremlæggelse i et relevant fagligt forum (1 dag).