Kursusrækken 2024 - 2029

Forventet kursusrække for 2024-2029 for de specialespecifikke kurser i samfundsmedicin.

Kursusrækken er foreløbig, da den vil afhænge af budgetansøgning til Sundhedsstyrelsen.

Fremskrevet kursusrække med forventet kadence på 2 år

Opdateret august 2023

Kursusrækken

Sidst afholdt

Forventet næstkommende afholdelse

Delkursusleder

S1 Ledelse i Sundhedsvæsnet

Efterår 2023

Efterår 2025

Efterår 2027

Efterår 2029

Anne Mette Dons

S2 Sundhedsjura

Efterår 2022

Forår 2024

Forår 2026

Forår 2028

Birte Maigaard

 

S3 Sundhedsøkonomi

Efterår 2023

Efterår 2024 (ekstra)

Efterår 2025

Efterår 2027

Efterår 2029

Afventer

 

S4 Kvalitetsudvikling i sundhedsvæsnet

Efterår 2021

 

Forår 2024

Forår 2026

Forår 2028

Jan Mainz

S5 Folkesundhed

Forår 2022

Efterår 2024

Efterår 2026

Efterår 2028

Henrik Bøggild

S6 Sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering

Efterår 2022

 

Forår 2025

Forår 2027

Forår 2029

Dorte Rubak

S7 International sundhed

Forår 2023

Forår 2025

Forår 2027

Forår 2029

Lasse Vestergaard

S8 Sundhed og miljø

Forår og efterår 2022

Efterår 2024

Efterår 2026

Efterår 2028

Susanne Fischer Hansen

S9 Risikovurdering, risikostyring og risikokommunikation

Efterår 2021

Forår 2024

Forår 2026

Forår 2028

Tyra Krause

S10 Projektledelse

Forår 2023

Efterår 2024 (ekstra)

Efterår 2025

Efterår 2027

Efterår 2029

Anne Hansen