Info - revision af speciallægeuddannelsen

Kære medlem- super godt du fandt vej hertil!

Som du nok allerede har hørt, pågår der en revision af den lægelige videreuddannelse.

DASAMS er også inddraget i den proces, og vi vil forsøge at holde jer orienteret om processen på dette site og selvfølgelig også på Årsmødet i Maj 2022.

DASAMS bliver løbende bedt om at svare på forskellige spørgsmål fra LVS og SST og vores ambition er, at I som medlemmer kan få indsigt i de svar, vi afgiver. I finder svarene på her: https://www.dasams.dk/udgivelser/dasams-horingssvar/

Anden information vil vi forsøget at linke til, så I lettere kan finde eksempelvis referater fra møderne og kommissorier for arbejdsgrupperne i SST.

 

Formålet med revisionen er at sikre, at den lægelige videreuddannelse tilpasses kravene i ”fremtidens” sundhedsvæsen. Revisionen har været i gang i ca. 1½ år, men er forlænget pga. coronapandemien. Revisionen forventes at være tilvejebragt ultimo 2022.

Revisionen skal præge udviklingen af den lægelige videreuddannelse med hensyn til:

  • Alsidighed. Flere læger får en større bredde i deres kompetencer • Fleksibilitet. En mere fleksibel uddannelse, og at læger mere fleksibelt kan løse opgaver • Faglighed. Læger udvikler kompetencer, der betyder, at behandlingskvaliteten er høj

Der arbejdes med 4 følgende temaer:

  1. Indhold i og omfang af opbygning af den lægelige videreuddannelse samt lægeroller.
  2. Specialestruktur (hvilke og hvor mange).
  3. Modeller for dimensionering af videreuddannelsen.
  4. Videreuddannelsens governance (regler, praksis og processer)

DASAMS er aktuelt involveret direkte i en underarbejdsgruppe, der skal belyse fællesområder og specialestruktur for Arbejdsmedicin og Samfundsmedicin Arbejdsgruppe 2 har for Arbejdsmedicin og Samfundsmedicin vurderet, at de er beslægtede i en sådan grad, at der er behov for at revurdere opbygningen af specialelægeuddannelserne. Arbejdsgruppen skal se nærmere på fællesområder og speciale-struktur for de to specialer.

Der er planlagt 3 møder i arbejdsgruppen. 7.2.2022, 19.4.2022 og 11.5.2022

Søren Brostrøm, Sundhedsstyrelsen (SST) (formand)
Anette Kærgaard, Dansk Selskab for Arbejds- og Miljømedicin
Magrethe Bordado Sköld, Dansk Selskab for Arbejds- og Miljømedicin
Harald Meyer, Dansk Selskab for Arbejds- og Miljømedicin
Dorthe Goldschmidt, Dansk Samfundsmedicinsk Selskab
Dorte Balle Rubak, Dansk Samfundsmedicinsk Selskab
Maria Tølbøll Glavind, Dansk Samfundsmedicinsk Selskab
Ann Lyngberg, Danske Regioner
Tine Halsen Malling, Danske Regioner
Natacha Jensen, Danske Regioner
Kirsten Fonager, Danske Universiteter
Mette Malling, Dansk Selskab for Folkesundhed
Astrid Haack Josefsen, Sundheds- og Ældreministeriet