Sundhedsstyrelsen/Styrelsen for Patientsikkerhed

Besøgsdag for introduktionslæger

Styrelsen for Patientsikkerhed og Sundhedsstyrelsen holder fælles besøgsdag
d. 23. februar 2024 for interesserede yngre læger. Program for dagen følger.

Der er et begrænset antal pladser, og tilmelding sker først til mølle til samfundsmedicin@sst.dk. Der er frist for tilmelding d. 1. februar 2024.

Dette arrangement blev afholdt den 23 februar 2024

Program for besøgsdag i
Styrelsen for Patientsikkerhed og Sundhedsstyrelsen
d. 23. februar 2024

09:00 Ankomst
09:15 Velkomst og præsentationsrunde
09:30 Den samfundsmedicinske speciallægeuddannelse og Sundhedsstyrelsen som organisation
10:00 Den samfundsmedicinske speciallægeuddannelse relateret til Tilsyn og Rådgivning Øst
10:30 Kaffepause inkl. rundvisning i Styrelsen for Patientsikkerhed/ Sundhedsstyrelsen og tid til networking/spørgsmål 
11:00 Hvad laver man som uddannelseslæge i Sundhedsstyrelsen?
11:30 Hvad laver man som uddannelseslæge i Styrelsen for Patientsikkerhed?
12:00 Frokostpause med sandwich
12:30 Rundvisning i Styrelsen for Patientsikkerhed/ Sundhedsstyrelsen og tid til
networking/spørgsmål
13:15 Hvad laver man som afdelingslæge i Sundhedsstyrelsen?
13.45 Overgangen fra klinikken til en Styrelse
14:15 Rundvisning i Styrelsen for Patientsikkerhed/ Sundhedsstyrelsen og tid til
networking/spørgsmål
14:45 Evaluering af dagen
15:00 Tak for i dag