Region Øst

Klik på overskrifterne for at læse indholdet.

Her finder du information om den lægelige videreuddannelse i Samfundsmedicin i Videreuddannelsesregion Øst.
Du kan også finde vejledning til hvordan du ansøger om en hoveduddannelsesstilling og finde oplysninger om proceduren omkring ansættelsesrunderne.
I forbindelse med ansøgningsrunderne nedsættes der et ansættelsesudvalg, hvor medlemmerne af dette udvalg repræsentere de uddannelsesafdelinger der har aktive hoveduddannelsesstillinger, samt repræsentanter udpeget fra det specialespecifikke selskab (hoveduddannelseslæge og færdig speciallæge), repræsentant udpeget af YL og postgraduat klinisk lektor (PKL).

Sekretariatet for lægelig videreuddannelse Øst

Vejledning til ansøgere

Procedure og aftaler ved ansættelsesrunder

StillingsopslagHer finder du en oversigt over uddannelsesafdelingerne og uddannelsesprogrammerne for Videreuddannelsesregion Øst:

Oversigt over introduktionsstillinger

Oversigt over hoveduddannelsesstillinger

UdannelsesprogrammerUddannelseslæger i hoveduddannelse skal selv finde deres kliniske ophold.

Herunder kan du finde eksempler på uddannelsessteder samt yderligere information om de kliniske ophold:

Kliniske opholdMeritvurdering omhandler både merit for tid og merit for kompetencer.

Jf. Vejledning om meritvurdering i speciallægeuddannelsen VEJ nr 9481 af 31/05/2017 https://www.retsinformation.dk/eli/retsinfo/2017/9481, kan der ansøges om merit for tid og kompetencer, der allerede er opnået. En merit for kompetencer er ikke automatisk også merit for tid. Merit for tid er afhængig af ansættelsesmæssige aftaler.

Det er Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse, som vurderer, om der kan gives merit og orienterer Styrelsen for Patientsikkerhed om meritvurderingsafgørelser. PKL rådgiver Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse.

Se også DASAMS hjemmeside https://www.dasams.dk/media/eyeniak4/anbefalinger_vedr-_sammens%C3%A6tning_af_uddannelse.pdf

Læs mere om meritansøgning på:

https://www.laegeuddannelsen.dk/speciallaegeuddannelsen/merit.aspxUddannelsesforum ØST er et netværk for samfundsmedicinske uddannelseslæger i region Øst.

Formålet er at dyrke og styrke samfundsfagligheden og blive klogere på hvor og hvordan evidens anvendes indenfor samfundsmedicinen samt at skabe rum for vidensdeling og socialt samvær på tværs af samfundsmedicinske arbejdspladser.

Uddannelsesforum ØST har karakter af 2 årlige fyraftensmøder med 1-2 faglige oplæg fra samfundsmedicinere eller eksterne oplægsholdere, ligeligt fordelt på oplæg fra den administrative og den socialmedicinske gren af specialet. Møderne efterfølges af en middag.

Yderligere oplysninger kan fås på uddannelsesforum@hotmail.com.

Ovenstående møder annonceres på facebook i gruppen for Yngre Samfundsmedicinere Øst, der også fungerer som netværk for uddannelseslæger.

På facebook findes også en generel gruppe for læger der er interesseret i Samfundsmedicin og her annonceres bl.a. jævnligt besøgsdage på de forskellige uddannelsesafdelinger.