Regler for refusion

Ansøgning om refusion af udgifter til transport og/eller overnatning i forbindelse med møder i DASAMS bestyrelse eller udvalg

Møder i DASAMS bestyrelse og udvalg afholdes som udgangspunkt virtuelt eller telefonisk, hvis der er deltagere fra flere landsdele. Hvis særlige forhold taler herfor, er det dog muligt at ansøge DASAMS om refusion af udgifter til transport, forplejning og/eller overnatning i forbindelse med et møde i bestyrelsen eller et udvalg.

Ansøgning om refusion af udgifter til transport, forplejning og/eller overnatning skal sendes til formanden for DASAMS minimum syv dage forud for mødet og skal indeholde:

  • En beskrivelse af, hvorfor der ansøges om refusion (hvilke særlige forhold, der gør sig gældende)
  • Hvilke udgifter der ansøges om refusion for
  • Program/dagsorden for mødet

Refusion af udgifter fra DASAMS skal godkendes af formanden for DASAMS forud for mødet og vil følge statens takster.